Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

02
III
03
III
04
III
05
III
06
III
07
III
08
III
09
III
10
III
11
III
12
III
13
III
14
III
15
III
16
III
17
III
18
III
19
III
20
III
21
III
22
III
23
III
24
III
25
III
26
III
27
III
28
III
29
III
30
III
31
III
01
IV

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 39
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 9
Unikalne wizyty dzisiaj: 1
Stronę wyświetlono łącznie: 1825

Uchwały Rady - Grudzień 2014


Lista załączników:

Uchwała nr I/1/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:27:02
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej oraz ustalenia sposobu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr I/2/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:31:19
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr I/3/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:34:28
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr I/4/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:36:58
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr II/5/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:38:24
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty Oleśnickiego.

Uchwała nr II/6/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:43:01
w sprawie wyboru Starosty Oleśnickiego.

Uchwała nr II/7/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:44:01
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr II/8/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:44:57
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr II/9/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:46:08
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr I/10/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:48:03
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr II/11/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:48:29
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr II/12/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:50:04
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:52:22
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2014 - 2030.

Uchwała nr III/14/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:53:50
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2014 rok.

Uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:55:51
w sprawie wynagrodzenia Starosty Oleśnickiego.

Uchwała nr III/16/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:56:45
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.

Uchwała nr III/17/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:57:15
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr III/18/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:57:38
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego właściwego do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr III/19/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:58:00
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.

Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:58:23
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2014.

Uchwała nr III/21/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:58:44
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2015.

Uchwała nr III/22/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 14:00:37
w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleśnickiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2015-02-06 15:21:13 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2015-01-05 13:16:59
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1825