Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

05
II
06
II
07
II
08
II
09
II
10
II
11
II
12
II
13
II
14
II
15
II
16
II
17
II
18
II
19
II
20
II
21
II
22
II
23
II
24
II
25
II
26
II
27
II
28
II
01
III
02
III
03
III
04
III
05
III
06
III
07
III

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 182
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 45
Unikalne wizyty dzisiaj: 1
Stronę wyświetlono łącznie: 4648

Uchwały Rady - Listopad 2015


Lista załączników:

Uchwała nr XV/146/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 10:47:08
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015 - 2030.

Uchwała nr XV/147/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 10:48:23
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 r.

Uchwała nr XV/148/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 10:51:29
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Powiatu Oleśnickiego na lata 2015 - 2020 z perspektywą do roku 2022.

Uchwała nr XV/149/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 10:52:59
w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Oleśnickim na lata 2015 - 2017.

Uchwała nr XV/150/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 10:54:39
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Uchwała nr XV/151/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 10:57:14
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XV/152/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 10:58:53
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXVII/222/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr XV/153/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 11:00:13
w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2015.

Uchwała nr XV/154/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 11:01:37
w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr XV/155/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 r.Dodany: 2016-01-12 11:02:57
w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dawnej drogi krajowej nr 8 i nr 25 w granicach powiatu oleśnickiego.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 11:18:55 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2016-01-12 09:20:09
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1500

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Nast?pna strona