Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy Referat w Sycowie - 2020r.


INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - 2020r.

Wydział AB w Oleśnicy - Referat w Sycowie

 

 

Numer

wpisu

 

 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Numer i data doręczenia zgłoszenia

Numer i data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Numer wpływu

Data

zgłoszenia

Nr decyzji

Data wniesienia sprzeciwu

Data upływu terminu na wniesienie  sprzeciwu

1

2

3

4

5

6

 

1

 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

 Wioska, gm. Syców, dz. nr 174, 80/23, 322/1 AM 1, obręb Wioska 

 rozdzielcza sieć wodociągowa

 3791/2020

 29.01.2020

 

 

 brak sprzeciwu

06.02.2020

2 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 

Syców, ul. Kaliska-Lawendowa, dz. nr 1, 4/13 AM 10 obręb Syców

rozdzielcza sieć wodociągowa  3792/2020 29.01.2020    

 brak sprzeciwu

05.02.2020

 3.

 Energa Operator S.A.

Oddział w Kaliszu

Syców, ul. Graniczna,

dz. nr 12/1, 17, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10 AM 17, obręb Syców

 sieć kablowa do 1kV   4473/2020 04.02.2020       brak sprzeciwu
 4.

Energa Operator S.A.

Oddział w Kaliszu 

 Syców, ul. Kazimierza Sprawiedliwego,

dz. nr 63/5, 63/1 AM 8, obręb Syców

 siec kablowa 0,4kV 4474/2020  04.02.2020       brak sprzeciwu
 5.  Bogdan Zych

Wioska gm. Syców,

dz. nr 325, 143, 152, 149/1, 145/28 

sieć gazowa niskiego ciśnienia wraz z 14 przyłaczami gazu niskiego ciśneinia do zespołu 14 budynków mieszkalnych jednordiznnych  6512/2020 18.02.2020     

brak sprzeciwu

16.03.2020

6.

Energa Operator S.A. 

Oddział w Kaliszu

Ślizów, gm. Syców,

dz. nr 89/4, 89/5, 90/16, 90/11

energetyczna linia kablowa do 1,0kV 9245/2020 06.03.2020    

 brak sprzeciwu 

08.04.2020

 7.  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 

 Syców, ul. Graniczna,

dz. nr 3/8, 11/1 AM 18;

dz. nr 17 AM 17 

 rozdzielcza sieć wodociągowa   10926/2020 17.03.2020     

 brak sprzeciwu

02.04.2020

 8  Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o. o.

 Syców, 

dz. nr 257, 251, 259, 255, 212, 266 AM 2;

dz. nr 27 AM 10

 gazociąg De125 PE wraz z przyłaczami gazu De40 PE niskiego ciśneinia dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych  11817/2020  23.03.2020      
 9 Ryszard Klóska   gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 704/94  budynek mieszkalny, jednorodzinny z garażem wraz z urzadzeniami budowlanymi,   12349/2020 27.03.2020     

 brak sprzeciwu

16.04.2020

 10 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 

 gm. Syców,

Wioska, dz. nr 322/11, 80/23, 174 i 80/1

 gaziociąg średniego ciśneinia PE De63   14121/2020 15.04.2020       
11.

Energa Operator S.A.

Oddział w Kaliszu

gm. Dziadowa Kłoda

Dalborowice,

dz. nr 68/2, 68/4, 70/1, 70/2, 71, 85/1, 85/2, 162/1, 162/2, 173, 296

budowa linii napowietrznej do 1kV 14368/2020 16.04.2020    

 brak sprzeciwu

14.05.2020

 12.  Energa Operator S.A.

gm. Syców,

Wioska

dz. nr 325, 149/2, 149/1, 148/2, 145/28, 145/14, 152, 145/5 

 energetyczna linia kablowa do 1kV  15633/2020 30.04.2020     

brak sprzeciwu

04.06.2020

 13.  Energa Operator S.A.

gm. Syców,

Wioska, 

dz. nr 25/15, 25/19, 25/20 i 25/12 

 sieć elektroenergetyczna kablowa, zasilajaca budynek mieszkalny na dz. nr 25/15 we wsi Wioska   17934/2020 21.05.2020     

 brak sprzeciwu

05.06.2020

 14. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 

 gm. Syców,

Syców, dz. nr 9, 5/58 AM 34

 gazociąg De125PE wraz z przyłączami gazu De40PE niskiego ciśnienia  18968/2020 29.05.2020     

 brak sprzeciwu

18.06.2020

 15. Energa-Operator S.A.  

 gm. Międzybórz,

dz. nr 99/3, 99/4, 99/5, 237 i 232, 

 sieć eelktroenergetyczna   18920/2020 29.05.2020       

 16.

 

 Energa-Operator S.A.

 gm. Syców, 

Wioska,

dz. nr 321/5, 101/16, 105, 19, 56

linia kablowa 0,4kV ze złaczami  20439/2020 15.06.2020     

 brak sprzeciwu

03.07.2020

 17  Energa-Operator S.A.

 gm. Syców,

Wioska, dz. nr 307/1, 307/2, 307/3

 budowa sieci kablowej nN-0,4kV 24533/2020   16.07.2020      
 18.  Energa-Operator S.A.

 Syców, gm. Syców,

dz. nr 8/7, 5/58, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8  AM 34

 rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV i budowa przyłączy kablowych 

 24979/2020

 

 20.07.2020    

 brak sprzeciwu

07.08.2020

19. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Syców, gm. Syców, dz. 20/119, 20/124, 20/125, 20/109, 20/108, 20/107 AM 26, dz. 1 AM27

budowa gazociągu De125PE wraz z przyłączami gazu De40PE niskiego ciśnienia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 25477/2020 22.07.2020      
 19. Energa-Operator S.A.   Dziadowa Kłoda, gm. Dziadowa Kłoda, dz. nr 507/36, 507/3, 507/37  rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z przyłaczem kablowym   26095/2020 27.07.2020     

 brak sprzeciwu

14.08.2020

 20.  Energa-Operator S.A. gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 384/15, 675/2,   rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV wraz z przyłaczem kablowym  26094/2020 27.07.2020     

 brak sprzeciwu

14.08.2020

 21.  Energa-Operator S.A.  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 384/22, 675/2  rozbudowa sieci elektroenergetycznje do 1 kV wraz z przyłaczem kablowym  26073/2020 27.07.2020     

 brak sprzeciwu

14.08.2020

 22.  Energa-Operator S.A.  gm. Syców, Syców, ul. Olgi Boznańskiej, dz. nr  20/122, 20/109 AM 26  budowa sieci kablowej do 1 kV  26303/2020 28.07.2020       
 23.  Adam Kopyra

 gm. Syców, Biskupice,

dz. nr 178/2 i 178/4

 budowa abonenckiej stacji transformatorowej o pow. zab. 10.5m2 wwraz z przyłaczem kablowym SN  26764/2020  03.08.2020

 

 

 brak sprzeciwu

15.09.2020

 23.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

gm. Syców, Syców,

ul. Słoneczna, dz. nr 70, 57/23, 57/27 AM 32; dz. nr 25, 22/5 AM 31,

 budowa gazociągu De125PE wraz z przyłaczem gazu De40PE niskiego ciśnienia dla budynku mieszkalnego, jednrodzinnego  27076/2020 05.08.2020       
 24.  Energa Operator S.A.  gm. Syców, Syców, dz. nr 5/58, 8/9 i 5/14 AM 34  energetyczna linia kablowa do 1kV  30034/2020  31.08.2020      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2020-09-18 10:28:26 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Renata Bernacka Data utworzenia: 2020-01-09 12:50:43
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 515

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12