Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2016

Zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z zabudową i wyposażeniem


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Ogłoszenie o zamówieniuDodany: 2016-11-10 14:09:50

SIWZDodany: 2016-11-10 14:10:14

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (.doc)Dodany: 2016-11-10 14:10:47

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (.doc)Dodany: 2016-11-10 14:11:14

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - wykluczenie (.doc)Dodany: 2016-11-10 14:11:43

Załącznik nr 4 - Wykaz zamówień (.doc)Dodany: 2016-11-10 14:12:05

Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia - parametry techniczno-użytkoweDodany: 2016-11-10 14:12:47

Załącznik nr 6 - Wzór umowyDodany: 2016-11-10 14:13:05

Załącznik nr 7 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)Dodany: 2016-11-10 14:13:37

Wyjaśnienia treści SIWZ Dodany: 2016-11-16 11:12:57

Załącznik nr 6 - Wzór umowy po uwzględnieniu wyjaśnień do SIWZ (aktualny)Dodany: 2016-11-16 12:15:42

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaDodany: 2016-11-18 13:28:18


Informację wytworzył: Anna Hylla Data modyfikacji: 2016-11-18 13:28:18
Informację opublikował: Anna Hylla Data utworzenia: 2016-11-10 14:07:34
Za informację odpowiada: Marta Pituła Liczba wyświetleń: 2744