Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

02
VII
03
VII
04
VII
05
VII
06
VII
07
VII
08
VII
09
VII
10
VII
11
VII
12
VII
13
VII
14
VII
15
VII
16
VII
17
VII
18
VII
19
VII
20
VII
21
VII
22
VII
23
VII
24
VII
25
VII
26
VII
27
VII
28
VII
29
VII
30
VII
31
VII
01
VIII

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 16
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 1
Unikalne wizyty dzisiaj: 1
Stronę wyświetlono łącznie: 3373

Zarządzenia Starosty Oleśnickiego 2015


Lista załączników:

Zarządzenie Nr 1/2015Dodany: 2015-01-23 14:05:05
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji ii Dróg

Zarządzenie Nr 2/2015Dodany: 2015-01-23 14:05:41
w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2002 z dnia 28.06.2002 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 3/2015Dodany: 2015-01-23 14:06:23
w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2002 z dnia 28.06.2002 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 4/2015Dodany: 2015-01-23 14:06:59
w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego do umieszczania pojazdów usuniętych z dróg , leżących na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie Nr 5/2015Dodany: 2015-01-29 13:34:39
W sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2015 r.

Zarządzenie Nr 6/2015Dodany: 2015-01-29 15:15:39
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zbytowej,gmina Bierutów oznaczonej jako działka nr 607/3 o pow.0,0918 ha

Zarządzenie Nr 7/2015Dodany: 2015-01-29 15:16:31
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zbytowej, gmina Bierutów oznaczonej jako działka nr 610/3 o pow. 0,2551ha

Zarządzenie Nr 8/2015Dodany: 2015-01-30 11:43:59
W sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Oleśnickiego

Zarządzenie Nr 9/2015Dodany: 2015-02-02 09:55:16
W sprawie ustalenia „Wytycznych Starosty Oleśnickiego dotyczących zasad przygotowań obronnych ochrony zdrowia do działań w roku 2015 w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych , stanów nadzwyczajnych , zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

Zarządzenie Nr 10/2015Dodany: 2015-02-11 12:04:50
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dobrej , gm. Dobroszyce oznaczonej jako dz. nr 356, 357, 358, 368 o łącznej pow. 0,07 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr 11/2015Dodany: 2015-02-11 12:06:04
Ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2015

Zarządzenie Nr 12/2015Dodany: 2015-02-11 12:07:47
W sprawie określenia wysokości zryczałtowanej kwoty za zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych na rok 2015

Zarządzenie Nr 13/2015Dodany: 2015-02-11 15:06:06
W sprawie uchylenia zarządzenia nr 55/2012 w sprawie wprowadzenia Procedury rozliczeń z wykonawcą usług usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzącym parking strzeżony

Zarządzenie Nr 14/2015Dodany: 2015-02-16 11:15:19
Określenia sposobu wykonywania zadań z zakresu prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zarządzenie Nr 15/2015Dodany: 2015-02-25 09:35:55
W sprawie ustalenia wytycznych do działań w zakresie realizacji zadań obronnych w 2015 roku na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie Nr 16/2015Dodany: 2015-02-25 09:37:27
w sprawie ustalenia „Programu szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy na lata 2015-2017

Zarządzenie Nr 17/2015Dodany: 2015-03-13 09:30:13
W sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2015

Zarządzenie Nr 18/2015Dodany: 2015-04-01 13:45:53
W sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2015-2018

Zarządzenie Nr 19/2015Dodany: 2015-04-24 09:06:01
W sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w roku 2015 w sobotę

Zarządzenie Nr 20/2015Dodany: 2015-05-06 10:06:35
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Zarządzenie Nr 21/2015Dodany: 2015-05-12 13:41:16
W sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2014 Starosty Oleśnickiego z dnia 29 września 2014 r w sprawie procedury postępowania o zamówienia publiczne poniżej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty określonej w art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 22/2015Dodany: 2015-05-22 13:15:09
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: ”Konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady i remontu tarasu na elewacji północnej oraz naprawy i wymiany uszkodzonych opierzeń blacharskich , rynien i rur spustowych w Liceum Ogólnokształcącym nr I przy ul.Słowackiego 4 w Oleśnicy”

Zarządzenie Nr 23/2015Dodany: 2015-05-29 10:37:45
W sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 24/2015Dodany: 2015-06-01 11:05:09
W sprawie powołania przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 25/2015Dodany: 2015-06-08 09:35:09
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2013 Starosty Oleśnickiego z dnia 31 października 2013r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 26/2015Dodany: 2015-06-10 09:02:02
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji deszczowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy ul. Słowackiego 4 w Oleśnicy „

Zarządzenie Nr 27/2015Dodany: 2015-06-19 10:06:19
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady i remont tarasu na elewacji północnej oraz naprawa i wymiana uszkodzonych opierzeń blacharskich , rynien i rur spustowych w Liceum Ogólnokształcącym nr I przy ul. Słowackiego 4 w Oleśnicy”

Zarządzenie Nr 28/2015Dodany: 2015-06-23 13:34:25
W sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 29/2015Dodany: 2015-06-24 13:47:37
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa

Zarządzenie Nr 30/2015Dodany: 2015-06-25 11:18:47
W sprawie zmiany zarządzenia Starosty Powiatu Oleśnickiego nr 22/09 z dnia 1 czerwca 2009 r w sprawie wprowadzenia nadzoru nad kluczami do pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Dróg, w których następuje przetwarzanie danych osobowych w systemach POJAZD I KIEROWNICA

Zarządzenie Nr 31/2015Dodany: 2015-07-02 14:14:13
W sprawie Polityki informacyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 32/2015Dodany: 2015-07-02 14:14:41
w sprawie upoważniania pracownika do współpracy z mediami

Zarządzenie Nr 33/2015Dodany: 2015-07-10 10:56:22
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji ii Dróg

Zarządzenie Nr 34/2015Dodany: 2015-07-21 09:13:28
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzenie Nr 35/2015Dodany: 2015-07-21 09:14:28
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Bierutowie na rzecz współwłaścicieli budynku oraz współużytkowników wieczystych gruntu udziału % części w prawie własności budynku i udziału % części w prawie użytkowania wieczystego

Zarządzenie Nr 36/2015Dodany: 2015-07-21 09:15:09
W sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie Nr 37/2015Dodany: 2015-07-29 13:37:44
W sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2014 Starosty Oleśnickiego z dnia 29 września 2014 w sprawie procedury postępowania o zamówienia publiczne poniżej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 38/2015Dodany: 2015-08-04 12:47:28
w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia parkingu strzeżonego do umieszczania pojazdów usuniętych z dróg leżących na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie Nr 39/2015Dodany: 2015-08-11 14:50:05
w sprawie okresowej zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenia nr 40/2015Dodany: 2015-08-18 12:08:16
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 39/2015 Starosty Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia, w sprawie okresowej zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenia nr 41/2015Dodany: 2015-09-03 09:00:05
W sprawie zmiany zarządzenia nr 03/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Zarządzenia nr 42/2015Dodany: 2015-09-16 15:38:02
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Zawidowicach gm. Bierutów

Zarządzenia nr 43/2015Dodany: 2015-10-05 11:41:19
W sprawie zmiany zarządzenia nr 51 /2014 Starosty Oleśnickiego z dnia 29.12.2015r w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014-2017

Zarządzenia nr 44/2015Dodany: 2015-10-12 12:48:25
w sprawie przeprowadzenia krajowego ćwiczenia RENEGADE-SAREX na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenia nr 45/2015Dodany: 2015-10-21 15:12:48
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu prywatnym samochodem osobowym pracownika zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenia nr 46/2015Dodany: 2015-10-30 14:19:58
w sprawie zniesienia klauzuli tajności dokumentu

Zarządzenia nr 47/2015Dodany: 2015-11-09 11:59:19
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko naczelnika wydziału Rozwoju Powiatu

Zarządzenia nr 48/2015Dodany: 2015-11-09 12:00:04
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Powiatu

Zarządzenia nr 49/2015Dodany: 2015-11-16 10:50:31
W sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu prywatnym samochodem osobowym dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oleśnickiego wobec których Starosta wykonuje czynności z zakresu prawa pracy

Zarządzenia nr 50/2015Dodany: 2015-12-01 11:18:44
W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu i materiałów Obrony Cywilnej w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym

Zarządzenia nr 51/2015Dodany: 2015-12-09 13:08:24
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenia nr 52/2015Dodany: 2015-12-21 10:49:57
W sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 26/2013 z dnia 1 lipca 2013 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych Powiatu Oleśnickiego

Zarządzenia nr 53/2015Dodany: 2015-12-22 15:05:44
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony , do 3 lat kolejnych umów najmu nieruchomości Skarbu Państwa , będącej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Zarządzenia nr 54/2015Dodany: 2016-01-04 10:20:46
W sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2014 Starosty Oleśnickiego z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014-2017

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2016-01-04 10:20:46 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2015-01-13 08:58:01
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3373