Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

19
III
20
III
21
III
22
III
23
III
24
III
25
III
26
III
27
III
28
III
29
III
30
III
31
III
01
IV
02
IV
03
IV
04
IV
05
IV
06
IV
07
IV
08
IV
09
IV
10
IV
11
IV
12
IV
13
IV
14
IV
15
IV
16
IV
17
IV
18
IV

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 108
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 33
Unikalne wizyty dzisiaj: 3
Stronę wyświetlono łącznie: 4463

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


Starostwo Powiatowe w Oleśnicy  informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Oleśnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Starosta Oleśnicki  ustalił na terenie Powiatu oleśnickiego cztery punkty  pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. jest  udzielana nieodpłatnie pomoc dla  osób uprawnionych, określonych w.w ustawą. Punkty te są umiejscowione w lokalach pozostających  w  zasobach powiatu  i  gmin.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 został   usytuowany w budynku  Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, przy ul. Słowackiego 10, pok.211a , natomiast pozostałe trzy punkty zostały zlokalizowane w gminnych  lokalach, na  podstawie  zawartych porozumień : punkt nr 2 - na terenie gminy Syców , punkt nr 3 - na terenie gminy Bierutów, punkt nr 4 - na terenie gminy Twardogóra.
 
Punkt nr 1 został powierzony do prowadzenia radcom prawnym, a punkt nr 2 adwokatom, na mocy porozumienia z dnia 30.10.2015 r. zawartego przez Powiat oleśnicki  z  Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Radą Adwokacką .

Punkty nr  3 i 4 zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej ( Dz.U z 2015r, poz. 1255) Powiat oleśnicki powierzył  do prowadzenia organizacjom pozarządowym prowadzącym  działalnośc  pożytku publicznego wyłonionym w otwartym konkursie ofert.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO W 2016r
 
Punkt nr 1  - mieści się w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy – 56-400 Oleśnica ul. Słowackiego 10, pok.211 a. Prowadzony jest przez radców prawnych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek  godz. 8.00-12.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa             godz. 8.00-12.00
czwartek        godz. 8.00-12.00
piątek            godz. 8.00-12.00

Punkt nr 2 - znajduje się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sycowie, 56-500 Syców ul. Wrocławska 8. Punkt ten prowadzą adwokaci.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach   11.00 -15.00

Punkt nr 3 - mieści się w  Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie , 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12. Prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert:„Fundacja Badań nad Prawem” z Wrocławia .Nieodpłatną  pomoc prawną  w tym punkcie świadczą  adwokaci i radcy  prawni.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt nr 4 znajduje się w Gminnym Ośrodku   Sportu i Rekreacji w Twardogórze , 56-416   Twardogóra ul.1 Maja 2. Prowadzony  przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert : „Fundacja Świat z Uśmiechem” z Oleśnicy  - nieodpłatną  pomoc prawną w tym punkcie  świadczą adwokaci i radcy prawni.

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa            godz.12.00-16.00
czwartek       godz. 8.00-12.00
piątek            godz. 8.00-12.00

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:
-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika  z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:
-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do  rozpoczęcia tej działalności.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do  nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
1)  seniorzy po 65 r. ż. i młodzież do 26 r. ż.  – dokument stwierdzający tożsamość;
2)  posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważna Karta Dużej Rodziny;
3)  osoby, które otrzymały świadczenie z pomocy społecznej – oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (świadczenie w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego);
4)  kombatanci – zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
5)  weterani – ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
6)  osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej – oświadczenie, że w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
 
 Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2020-03-31 08:57:58 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2015-11-04 11:27:13
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 4463

Strona: 

  1 2 3  

Nast?pna strona