Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Rejestracja wizyt


REJESTRACJA WIZYT
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Wizytę w punkcie NPP/NPO zlokalizowanym na terenie Powiatu oleśnickiego można zgłosić w następujący sposób:
 
-  telefonicznie pod nr tel. 570 926 267       w   godz.8.00   do   godz.15.00
 
 - lub  klikając w poniższy baner:
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
 Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 
Zgodnie z art. 8 ust.8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2021,poz. 945) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia   19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość .
 
 Uwaga!
Osoby uprawnione po uzyskaniu   porady prawnej   mogą dobrowolnie wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w danym punkcie na terenie Powiatu Oleśnickiego Ankietę należy złożyć:
-bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do urny znajdującej się w poczekalni przy danym punkcie, w którym udzielana jest porada prawna,
-lub przekazać drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu Starostwa Powiatowego.
Osoby ze szczególnymi   potrzebami, o których mowa w art.2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U z 2020, poz. 1062) mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy prawnej także listownie lub pod wskazanym nr telefonu.
 

 

 

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2022-02-08 14:04:47 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2021-12-06 12:23:16
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1275

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Nast?pna strona