Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Kwiecień 2008


Lista załączników:

Nr XVI/112/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2008 r.Dodany: 2008-04-22 18:40:00
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Oleśnickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2007 rok.

Nr XVI/113/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2008 r.Dodany: 2008-04-22 18:40:00
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r.

Nr XVI/114/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2008 r.Dodany: 2008-04-22 18:40:00
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Nr XVI/115/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2008 r.Dodany: 2008-04-22 18:40:00
w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Oleśnickiego.

Nr XVI/116/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2008 r.Dodany: 2008-04-22 18:40:00
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. \"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu\" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz na wystawienie weksla \"in blanco\" stanowiącego zabezpieczenie wykonania umowy i podpisanie deklaracji do weksla.

Nr XVI/117/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2008 r.Dodany: 2008-04-22 18:40:00
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. \"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Oleśnicy\" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz na wystawienie weksla \"in blanco\" stanowiącego zabezpieczenie wykonania umowy i podpisanie deklaracji do weksla.

Nr XVI/118/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2008 r.Dodany: 2008-04-22 18:40:00
w sprawie uchwalenia Statutu Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Stradomii Dolnej.

Nr XVI/119/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2008 r.Dodany: 2008-04-22 18:40:00
w sprawie przyjęcia programu aktywności lokalnej na rzecz osób niepełnosprawnych \"Równi i sprawni\".

Nr XVI/120/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2008 r.Dodany: 2008-04-22 18:40:00
w sprawie zmiany uchwały nr XI/73/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29.10.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego na nieruchomości lokalowe wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i gruncie, stanowiące własność Skarbu Państwa, bez obowiązku dokonywania dopłaty.

Nr XVI/121/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2008 r.Dodany: 2008-04-22 18:40:00
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie bezpłatnej służebności przejścia i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Oleśnickiego, położoną w Oleśnicy przy ul. 3-go Maja 20.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-19 09:35:41 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-05 18:55:48
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3434

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Nast?pna strona