Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Wrzesień 2010


Lista załączników:

Nr XLII/250/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 września 2010 r.Dodany: 2010-09-25 17:54:00
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2010 r.

Nr XLII/251/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 września 2010 r.Dodany: 2010-09-25 17:54:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr XLII/252/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 września 2010 r.Dodany: 2010-09-25 17:54:00
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Nr XLII/253/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 września 2010 r.Dodany: 2010-09-25 17:54:00
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/247/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Nr XLII/254/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 września 2010 r.Dodany: 2010-09-25 17:54:00
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Nr XLII/255/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 września 2010 r.Dodany: 2010-09-25 17:54:00
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.

Nr XLII/256/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 września 2010 r.Dodany: 2010-09-25 17:54:00
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Powiatowi Oleśnickiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna.

Nr XLII/257/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 września 2010 r.Dodany: 2010-09-25 17:54:00
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Oleśnickiego do roku 2015.

Załącznik do Uchwały Nr XLII/257/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 września 2010 r.Dodany: 2010-09-25 17:54:00
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Oleśnickiego do roku 2015.

Nr XLII/258/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 września 2010 r.Dodany: 2010-09-25 17:54:00
w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-09-27 21:10:42 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 15:47:46
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3795

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nast?pna strona