Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Maj 2011


Strona główna - Katalog Uchwał Rady rok 2011


Lista załączników:

Nr VI/51/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.

Nr VI/52/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

Nr VI/53/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2011 – 2030.

Nr VI/55/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2011 r.

Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Nr VI/57/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie działań związanych z pozyskaniem byłego lotniska wojskowego w Oleśnicy w celu założenia lotniska cywilnego użytku publicznego.

Nr VI/58/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Bierutowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Katarzyny w Bierutowie.

Nr VI/59/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/166/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26.02.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki.

Nr VI/60/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Nr VI/61/2011 Rady Powiatu Oleśnikciego z dnia 30 maja 2011 r.Dodany: 2011-05-30 18:29:00
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału 309/10000 w nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Oleśnickiego i Miasta Oleśnica, położonej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2 oznaczonej geodezyjnie jako działka 4/4 AM 52 o pow. 0,0419 ha na rzecz Miasta Oleśnica.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-14 13:15:56 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-08 19:14:25
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3690

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Nast?pna strona