Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy


 INFORMACJA  O  DOKONANIU  ZGŁOSZENIA  BUDOWY - rok 2015

Numer

wpisu

    Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres i opis projektowanego obiektu Numer i data doręczenia zgłoszenia Numer i data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Numer wpływu Data zgłoszenia Nr decyzji Data wniesienia sprzeciwu Data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu
1 2 3 4 5 6
  1.            
Henryk Czekaj  Nieciszów, dz. nr 201; 352/40 Rozbudowa sieci wodociagowej 14397/15 29.06.2015  -  -  29.07.2015 - nie wniesiono sprzciwu
        2.           Jacek Majewski

 Świerzna, gm.   Oleśnica, dz. nr 34/1 AM-1

Budynek mieszkalny, jednorodzinny z garażem  14834/15

 02.07. 2015

 -

 -

 Zgłoszenie wycofano w dniu 22.07.2015

        3.         
 Stanisław Pizur
 Ligota Wielka
Rozbudowa sieci wodociagowej
 15269/15
 07.07.2015
 -
 -
 06.08.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
        4.         
 Marek i Dorota  Rybak
 Miłowice, gm. Dziadowa Kłodadz. nr 287
Budynek mieszkalny, jednorodzinny
 2168/15
 08.07.2015
 -
 -
 07.08.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
 
        5.         
 Karol i Henryka Mazur
 Radzowice, gm. Dziadowa Kłoda, dz. nr 191
 Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem
 2194/15
 10.07.2015
 -
 -
 
 09.08.2015 - nie wniesiono sprzeciwu

6.

 Edward Leśniewski  Ligota Mała, dz. nr 364/9  Rozbudowa sieci wodociagowej  15868/15  14.07.2015  -  -

 13.08.2015 - nie wniesiono sprzeciwu

7.  De Falco-Kuczyńska Agnieszka

 Wioska, gm. Sycówdz. 98/39

 Budynek mieszkalny, jednorodzinny  2316/15  21.07.2015  -  -

 20.08.2015 - nie wniesiono sprzeciwu

 

8.

Iwona Borysław Krzysztof Borysław Bartłomiej Susidko

 

Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 402; 13/11; 13/10; 13/6; 13/9; 13/8 Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłaczem wody do budynków mieszkalnych 17194/15 28.07.2015  -  - 27.08.2015  -  nie wniesiono sprzeciwu
9. Paweł Kluba Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 254/22; 254/39; 254/41; 254/49 Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłaczem do budynku mieszkalnego 17192/15 28.07.2015  -  - 27.08.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
10. Mariola Krawczyk Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 673/24; 673/14; 673/23; 673/22;  673/21; 673/20; 673/18; 673/16 Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłaczem do działki budowlanej 17195/15 28.07.2015  -  - 27.08.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
11.  Witold Żurawa  Komorów, dz. 326, gm. Syców  Budynek mieszkalny jednorodzinny  2453/15  6.08.2015  -  -  5.09.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
12.  Dariusz Dzięcioł

 Dziadowa Kłoda  ul. Cicha, dz. nr 691/1 i 692/1

 Budynek mieszkalny, jednorodzinny  2506/15  7.08.2015  -  -

 6.09.2015 - nie wniesiono sprzeciwu

 

13. Marek i Ewa Goś

Biskupice, gm. Syców, dz. nr 77/4

 

 Budynek mieszkalny, jednorodzinny z garażem  2513/15  10.08.2015  -  -  9.09.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
14.

 Marta i Tymotesz Sopart

 Wioska, gm. Syców, ul. Konwaliowa, dz. nr 98/15

 

 Budynek mieszkalny, jednorodzinny z garażem  2556/15  13.08.2015  -  -  14.09.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
 15.  Karol Rogaliński  Dziadowa Kłoda, ul. Parkowa, dz. nr 510/5  Budynek mieszkalny jednorodzinny  2557/15  13.08.2015 - -  05.10.2015 - nie wniesiono sprzciwu
16.  Agata Borowska-Ciszewska i Jan Ciszewski  Nowica, gm. Dobroszyce, dz. nr 31/7  Budynek mieszkalny, jednorodzinny  18418/15  17.08.2015  -            -  29.09.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
17.  Michał Kubicz

 Nieciszów, gm. Oleśnica dz. nr 260/23

 Budynek mieszkalny jednorodzinny  19201/15  28.08.2015  -   -  28.09.2015- nie wniesiono sprzeciwu
18.  Maria i Stanisław Woskowicz

 Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 123/4

 Przebudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  19333/15  01.09.2015  -  -  09.11.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
19.  Małgorzata Lesiewicz  ul. Owsiana 3            56-400 Oleśnica  Przebudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  19599/15  04.09.2015  -  -

 05.10.2015  - nie wniesiono sprzeciwu

 

 20.  Tomasz Warzała Ślizów, gm. Syców, dz. nr 105  Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem  27861/15  04.09.2015  -  -  05.10.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
21.  Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o. o  Dobroszyce ul. Szkolna, Tęczowa i Azaliowa, dz. nr 718/1;  728; 182; 173/7; 174/1; 175/1 Sieć wodociagowa rozdzielcza Dn110 o dł. 301,0 m i kanalizacji sanitarnej rozdzielczej o dł. 222,50 m  19979/15  09.09.2015  -  -

 09.10.2015 - nie wniesiono sprzeciwu

22.   Marek Chlebosz  Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 117/18; 173/1 Sieć wodociagowa z przyłączem  20324/15  14.09.2015  -  -  14.10.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
23.  Mateusz Podgórniak  Dalborowice, gm. Dziadowa Kłoda, dz. nr 254/3  Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem 2922/15  15.09.2015  -  -  15.10.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
24.  Mateusz Długosz  Dąbrowa, gm. Oleśnica dz. nr 96/2; 72/2; 71/2; 72/3; 73/3; 221, 222 Sieć wodociagowa rozdzielcza z przyłączem   20486/15  15.09.2015  -  -  15.10.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
25.  Tauron Dystrybucja S.A

 Miodary, gm. Dobroszyce

  Linia kablowa nN, linia napowietrzna nN 21691/15  29.09.2015  -  -  6.11.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
26.  Grzegorz    Mańkiewicz   Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 312/3; 301/1; 307; 312/5  Sieć wodociagowa  z przyłączem  21724/15  29.09.2015  -  -  30.10.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
27.  Piotr Sobiegraj  Świerzna, gm. Oleśnica dz. nr 180/1  Sieć wodociągowa   23078/15  15.10.2015  -  -  wycofano zgłoszenie
28.  Ilona Witczak  Wioska, gm. Syców, dz. nr 311/7  Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem  3256/15  21.10.2015  -  -  21.11.2015 - nie wniesiono sprzeciu
29.  Wiencierz Judyta  Smardzów, gm. Oleśnica, dz. nr 353/2; 64/5; 64/4; 64/2  Rozbudowa sieci wodociagowj   24594/15  30.10.2015  -  -  30.11.2015r. - nie wniesiono sprzeciwu
30.  Tauron Dystrybucja S.A  Smardzów, gm. Oleśnica, dz. nr 64/2; 64/3; 64/4; 64/5;  78/2; 353/2 -    AM-1  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN  25139/15  09.11.2015  -  -  09.12.2015r. - nie wniesiono sprzeciwu
 31.  Beata i Tomasz Jędrzejczyk  Dobroszyce, dz. nr 189/5 AM-1  Budynek mieszkalny, jednorodzinny  25160/15  09.11.2015  -  -  04.01.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
32.  Jolanta i Tomasz Mierzwa  Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 227; 541; 519/1  Sieć wodociągowa z przyłączem  25458/15  13.11.2015      12.02.2016r.
 33.  Krzysztof Piwowar  Piszkawa, gm. Oleśnica, dz. nr 63/1; 63/2; 63/4; 63/5;  62/12; 62/13; 62/15; 62/16; 105 i 112  Sieć wodociagowa wraz z przyłaczami  25491/15  13.11.2015  -  -  wycofano zgłoszenie
34.  Mirosław Janczur  Smolna, gm. Oleśnica, dz. nr 16/7; 481/13  Sieć wodociągowa z przyłaczem  25490/15 13.11.2015  -  -  wycofano zgłoszenie
35.  Miasto Oleśnica  Oleśnica ul. Dąbrowskiego, dz. nr 13 i 17 AM-65  Oświetlenie drogowe  25645/15  16.11.2015  -  -  17.12.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
36.  Ryszard Sokołowski  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz.nr 51 i dz.  nr 131/1 - 131/16  Sieć wodociagowa rozdzielcza z odrzutami do działek  25783/15 17.11.2015  -  -  19.02.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
37.   Krzysztof Zawadka i Paulina Lehmann-Zawadka  Wioska, gm. SAyców, dz. nr 101/9 Budynek mieszkalny, jednorodzinny z garażem  3628/15  18.11.2015      19.12.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
38.

 Tauron Dystrybucja S.A

 Świerzna, gm. Oleśnica dz. nr : 29/5; 30/3;30/2;29/6; 29/8;29/12;29/13;31;32/1;32/2;35/8; 35/11;53/9;54; 55/2;55/4;55/5; 60/2;60/4;60/7; 60/9;61/2;61/6;61/7;62/2;62/3;   Budowa energetycznej linii kablowej nn wraz z demontażem istniejacej linii napowietrznej 25932/15  19.11.2015  -  -  19.12.2015 - nie wniesiono sprzeciwu
39.  Miejska Gospodarka  Komunalna Sp. z    o. o w Oleśnicy  Oleśnica, dz. nr 3/1 AM-36; 6/9 AM-37; 6/10 AM-37 ul. Krzywoustego  Przebudowa sieci wodociagowej   26763/15  27.11.2015  -  -  27.12.2015r. - nie wniesiono sprzeciwu
 40.  Stanisław Walkowiak  Zimnica, gm. Oleśnica, dz. nr 71; 57/34; 57/13; 57/20  Budowa sieci wodociągowej  26856/15  30.11.2015  -  -  28.01.2016. - nie wniesiono sprzeciwu
41.  Piotr Sobiegraj

 Świrzna, gm. Oleśnica dz. nr 110 i 139

 Budowa odcikna sieci wodociągowj  28148/15  11.12.2015  -  -  11.01.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
42.   Tauron Dystrybucja S.A  Smardzów, gm. Oleśnica, dz. nr 482/6  Budowa sieci napowietrzno-kablowej nn z zestawami złaczowymi i rozbiórka stacji transformatorowej słupowej wraz z odcinkami linii napowietrznej SN i NN  28168/15  11.12.2015  -  -

 08.02.2016r.- nie wniesiono sprzeciwu

43.  Karolina i Przemysław Idzikowscy  Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 106/20; 106/17  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczem do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  28394/15  15.12.2015  -  -  15.01.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
44.

 Edyta Rembiok, Jakub Gąska

 Moszyce, gm. Twardogóra, dz. nr184/54 AM-1  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  28385/15  15.12.2015 II-7/2016 26.01.2016r.  -
 45.  Roman Rrudnik  Niwki Książęce, gm. Międzybórz, dz. nr 92/6  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  4098/15  17.12.2015      19.01.2016 - nie wniesiono sprzeciwu
 46.

 Tauron Dystrybucja S.A

 Ostrowina, gm. Oleśnica, dz. nr: 141/9; 243; 150/7; 240;  155/6; 155/3; 155/4; 244; 162/12; 153/17  AM-3  Budowa linii kablowej nN wraz ze złaczami kablowyminN w celu zasilania dz. nr 141/9; 150/7; 155/3; 155/4; 162/12 i 153/17 w Ostrowinie  29070/15  23.12.2015    

 13.02.2016r.

 nie wniesiono sprzeciwu

47. Energa-Operator S.A Oddział w Kaliszu Syców ul. Daszyńskiego, dz. nr 27; 43/30; 43/31; 43/33 Rozbudowa siecienergetrycznej nn 0,4kV, zsialajacej dz. nr 43/30, 43/31 i 43/33 w Sycowie  4143/15 28.12.2015      28.01.2016 - nie wniesiono sprzeciwu
 48.  Dariusz Roman Telka  Oleśnica ul. Dobroszycka, dz. nr 13/7; 13/8; 13/9; 11/11;  Przebudowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji deszczowej 29290/15 29.12.2015  -  -  Wycofano zgłoszenie 12.01.2016r.
 
 

 


Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2016-08-19 14:19:39 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marta Balicka Data utworzenia: 2015-07-06 15:16:18
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 2016

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Nast?pna strona