Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Zespół Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego


ul. J. Słowackiego 10 pok. 401
tel. 71 314-01-02
 

Kierownik Zespołu

 Elżbieta Dajewska

e-mail: e.dajewska@powiat-olesnicki.pl

Inspektor

 Justyna Gąsior

e-mail: justyna.gasior@powiat-olesnicki.pl

 

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
ul. Słowackiego 10 pok. 401
tel. (071) 314-01-02

Audytor wewnętrzny 

 Andrzej Żakiewicz

e-mail: audyt@powiat-olesnicki.pl

1. Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy:

1.1. Opracowywanie w porozumieniu ze Starostą, w terminie wynikającym z przepisów szczególnych, planu audytu na rok następny,
1.2. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego poprzez badanie wiarygodności sprawozdania z wykonania budżetu, ocenę systemu gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, a także ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
1.3. Prowadzenie bieżących oraz stałych akt audytu wewnętrznego,
1.4. Przedstawianie Staroście, w terminie wynikającym z przepisów szczególnych, sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

2. Zakres działań Audytora Wewnętrznego obejmuje wszystkie wydziały Starostwa oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu.

3. Zasady organizacji, szczegółowe cele, zakres i procedury zawierające zwięzły opis stosowanej metodyki audytu wewnętrznego określa Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego


Informację wytworzył: Elżbieta Dajewska Data modyfikacji: 2020-10-30 14:16:09 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2013-07-18 12:41:21
Za informację odpowiada: Elżbieta Dajewska Liczba wyświetleń: 3714