Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

01
V
02
V
03
V
04
V
05
V
06
V
07
V
08
V
09
V
10
V
11
V
12
V
13
V
14
V
15
V
16
V
17
V
18
V
19
V
20
V
21
V
22
V
23
V
24
V
25
V
26
V
27
V
28
V
29
V
30
V
31
V

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 45
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 16
Unikalne wizyty dzisiaj: 1
Stronę wyświetlono łącznie: 3260

Zespół Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego


ul. J. Słowackiego 10 pok. 401
tel. 71 314-01-02
 

Główny specjalista ds. kontroli

 Elżbieta Dajewska

e-mail: e.dajewska@powiat-olesnicki.pl

Inspektor

 Justyna Gąsior

e-mail: justyna.gasior@powiat-olesnicki.pl

 

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
ul. Słowackiego 10 pok. 401
tel. (071) 314-01-02

Audytor wewnętrzny 

 Andrzej Żakiewicz

e-mail: audyt@powiat-olesnicki.pl

1. Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy:

1.1. Opracowywanie w porozumieniu ze Starostą, w terminie wynikającym z przepisów szczególnych, planu audytu na rok następny,
1.2. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego poprzez badanie wiarygodności sprawozdania z wykonania budżetu, ocenę systemu gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, a także ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
1.3. Prowadzenie bieżących oraz stałych akt audytu wewnętrznego,
1.4. Przedstawianie Staroście, w terminie wynikającym z przepisów szczególnych, sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

2. Zakres działań Audytora Wewnętrznego obejmuje wszystkie wydziały Starostwa oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu.

3. Zasady organizacji, szczegółowe cele, zakres i procedury zawierające zwięzły opis stosowanej metodyki audytu wewnętrznego określa Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego


Informację wytworzył: Elżbieta Dajewska Data modyfikacji: 2019-08-13 08:30:29 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2013-07-18 12:41:21
Za informację odpowiada: Elżbieta Dajewska Liczba wyświetleń: 3260