Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

05
VII
06
VII
07
VII
08
VII
09
VII
10
VII
11
VII
12
VII
13
VII
14
VII
15
VII
16
VII
17
VII
18
VII
19
VII
20
VII
21
VII
22
VII
23
VII
24
VII
25
VII
26
VII
27
VII
28
VII
29
VII
30
VII
31
VII
01
VIII
02
VIII
03
VIII
04
VIII

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 46
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 13
Unikalne wizyty dzisiaj: 3
Stronę wyświetlono łącznie: 3351

Zespół Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego


ul. J. Słowackiego 10 pok. 401
tel. 71 314-01-02
 

Główny specjalista ds. kontroli

 Elżbieta Dajewska

e-mail: e.dajewska@powiat-olesnicki.pl

Inspektor

 Justyna Gąsior

e-mail: justyna.gasior@powiat-olesnicki.pl

 

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
ul. Słowackiego 10 pok. 401
tel. (071) 314-01-02

Audytor wewnętrzny 

 Andrzej Żakiewicz

e-mail: audyt@powiat-olesnicki.pl

1. Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy:

1.1. Opracowywanie w porozumieniu ze Starostą, w terminie wynikającym z przepisów szczególnych, planu audytu na rok następny,
1.2. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego poprzez badanie wiarygodności sprawozdania z wykonania budżetu, ocenę systemu gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, a także ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
1.3. Prowadzenie bieżących oraz stałych akt audytu wewnętrznego,
1.4. Przedstawianie Staroście, w terminie wynikającym z przepisów szczególnych, sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

2. Zakres działań Audytora Wewnętrznego obejmuje wszystkie wydziały Starostwa oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu.

3. Zasady organizacji, szczegółowe cele, zakres i procedury zawierające zwięzły opis stosowanej metodyki audytu wewnętrznego określa Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego


Informację wytworzył: Elżbieta Dajewska Data modyfikacji: 2019-08-13 08:30:29 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2013-07-18 12:41:21
Za informację odpowiada: Elżbieta Dajewska Liczba wyświetleń: 3351