Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

24
VI
25
VI
26
VI
27
VI
28
VI
29
VI
30
VI
01
VII
02
VII
03
VII
04
VII
05
VII
06
VII
07
VII
08
VII
09
VII
10
VII
11
VII
12
VII
13
VII
14
VII
15
VII
16
VII
17
VII
18
VII
19
VII
20
VII
21
VII
22
VII
23
VII
24
VII

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 100
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 16
Unikalne wizyty dzisiaj: 2
Stronę wyświetlono łącznie: 5606

Lobbing


Wykaz działań podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego
w Oleśnicy przez podmioty wykonujące
zawodową działalność lobbingową.

Lp.

Data
wystąpienia

Nazwa
podmiotu

Wskazanie oczekiwanego
sposobu rozstrzygnięcia

Skan
wystąpienia

I

II

III

IV

V

1

22-06-2016

Artur Brylikowski
Grupa lobbingowa
Grass Roots Lobbing.

Sporządzenie zarządzenia dot. obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu

    Wystąpienie

 Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli tej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących tę działalność reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Działalność ta może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej

 Organy władzy publicznej są obowiązane niezwłocznie udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.

Zarządzeniem Starosty Oleśnickiego Nr 15/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. okreśono  sposób postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

 

 


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-06-28 13:29:58 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2016-06-28 13:10:42
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 5606