Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - marzec 2018


Lista załączników:

Uchwała nr XLI/344/2018 z dnia 26 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-04 11:50:39
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2018 – 2031

Uchwała nr XLI/345/2018 z dnia 26 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-04 11:51:22
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2018 r.

Uchwała nr XLI/346/2018 z dnia 26 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-04 11:52:42
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała nr XLI/347/2018 z dnia 26 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-04 11:53:36
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2018.

Uchwała nr XLI/348/2018 z dnia 26 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-04 11:54:22
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia św. Magdaleny na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kościele poewangelickim (pałacowym) w Goszczu.

Uchwała nr XLI/349/2018 z dnia 26 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-04 11:55:05
w sprawie powierzenia w 2018 roku Miastu i Gminie Twardogóra, Miastu i Gminie Syców, Miastu i Gminie Międzybórz oraz Gminie Dziadowa Kłoda prowadzenia zadania publicznego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi.

Uchwała nr XLI/350/2018 z dnia 26 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-04 11:55:53
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bierutowie.

Uchwała nr XLI/351/2018 z dnia 26 marca 2018 r.Dodany: 2018-04-04 11:56:35
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2018-04-04 11:56:35 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Iwona Pasek Data utworzenia: 2018-04-04 11:48:05
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2624

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Nast?pna strona