Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

22
IV
23
IV
24
IV
25
IV
26
IV
27
IV
28
IV
29
IV
30
IV
01
V
02
V
03
V
04
V
05
V
06
V
07
V
08
V
09
V
10
V
11
V
12
V
13
V
14
V
15
V
16
V
17
V
18
V
19
V
20
V
21
V
22
V

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 73
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 19
Unikalne wizyty dzisiaj: 4
Stronę wyświetlono łącznie: 2260

Zarządzenia Starosty Oleśnickiego 2022 r.


Lista załączników:

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022r.Dodany: 2022-01-03 09:32:39
w sprawie określenia wysokości zryczałtowanej kwoty za zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych na rok 2022

Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 13 stycznia 2022r.Dodany: 2022-01-13 15:19:23
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na czas oznaczony , części nieruchomości zabudowanej w postaci zespołu pomieszczeń o powierzchni 26,65 m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w trwałym zarządzie Zakładu Karnego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 17 stycznia 2022r.Dodany: 2022-01-17 12:03:02
w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania ruchomości do zniszczenia

Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-01-24 15:24:47
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-01-26 11:23:59
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Oleśnickiego w roku 2022

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-01-28 14:54:58
w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.Dodany: 2022-01-31 12:35:10
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.Dodany: 2022-02-23 15:15:18
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Oleśnickiego w roku 2022

Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.Dodany: 2022-02-24 15:32:45
w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 29/2009 z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie ustalenia regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 01 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-01 11:32:45
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2021 Starosty Oleśnickiego z dnia 1 czerwca 2021 r w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń |Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 08 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-10 10:16:41
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 08 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-10 10:18:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakresie przyjmowania , przemieszczania , doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów”

Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 08 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-11 13:27:11
w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Oleśnicy

Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 29 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-29 12:31:04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą :„świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakresie przyjmowania , przemieszczani doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów”

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 30 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-31 12:32:33
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do oddania w użyczenie , części nieruchomości niezabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa , położonej w obrębie Dąbrowa , gmina Oleśnica – obszar wiejski , oznaczonej jako działka nr 417/2 AM – 2

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2022-03-31 12:32:33 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2022-01-03 09:29:48
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2260