Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

27
VIII
28
VIII
29
VIII
30
VIII
31
VIII
01
IX
02
IX
03
IX
04
IX
05
IX
06
IX
07
IX
08
IX
09
IX
10
IX
11
IX
12
IX
13
IX
14
IX
15
IX
16
IX
17
IX
18
IX
19
IX
20
IX
21
IX
22
IX
23
IX
24
IX
25
IX
26
IX

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 790
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 119
Unikalne wizyty dzisiaj: 3
Stronę wyświetlono łącznie: 14174

Wykaz działki zabudowanej nr 11/6AM 31 obręb Syców przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego


 Załącznik do uchwały nr 136/2013

 Zarządu Powiatu Oleśnickiego

z dnia 09.12.2013 r.

                                                        W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza co następuje :

  Z zasobu nieruchomości Powiatu Oleśnickiego przeznaczona została do zbycia działka częściowo zabudowana budynkami użytkowymi: nr 11/6 AM-31  o pow. 1,1778 ha, położona w Sycowie

Opis nieruchomości wg katastru :

Jednostka ewidencyjna Syców - miasto, Nr  jednostki rejestrowej: G.2164

dz. nr 11/6 AM 31, obręb Syców, księga wieczysta WR1E/00060740/1

 

Nr działki, pow. [ha]

Budynki użytkowe znajdujące się w granicach działki

Pow. użytkowa budynków [m2]

Przeznaczenie działki               w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości brutto [zł]

11/6  AM 31        o pow. 1,1778

dawna pralnia i prosektorium „A”

470,8

Uchwała Rady Miejskiej   w Sycowie Nr XIX/107/04

z dnia 29.01.2004r.             

UPtereny usług publicznych

ZP – tereny zieleni parkowej

1 086 818

garaże, magazyny „B”

107,7

kotłownia i spalarnia odpadów „C”

299,4

dawne prosektorium oraz pom. gospodarcze „D”

70

 

Na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki 11/5 AM-31 obręb Syców o pow. 2.6403 ha położonej przy ul. Oleśnickiej w Sycowie, objętej księga wieczystą nr WR1E/00060740/, polegająca na:

  1. Korzystaniu z położonej na działce nr 11/6 AM-31 obręb Syców przepompowni ścieków oraz przyłącza kanałowego,

  2. Korzystaniu z położonej na działce nr 11/6 AM-31 obręb Syców kotłowni,

  3. Prawa przejazdu i Przechodu przez działkę nr 11/6 AM-31 obręb Syców w zakresie umożliwiającym dojazd do budynku kotłowni po istniejącej drodze wewnętrznej,

  4. Udostępnianiu nieruchomości celem wykonania prac związanych z zapewnieniem utrzymania urządzeń niezbędnych do wykonywania służebności.

Warunki dot. pkt. 1 i 2 zostaną ustalone w odrębnej umowie z wyłonionym nabywcą przedmiotowej działki, podlegającą wpisie w KW nieruchomości obciążonej i władnącej

Nieruchomość położona jest w Sycowie w pobliżu ul. Oleśnickiej w odległości ok. 1,3 km od centrum miasta oraz około 2km od wjazdu na obwodnice Sycowa – węzeł Syców – Zachód ( rozbudowanej dla parametrów drogi ekspresowej nr S-8 Wrocław -Syców.

Nieruchomość graniczy z dwoma drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej ( ul. Słoneczna oraz ul. Dąbrówki )

Teren działki w większości ogrodzony  siatką na słupkach stalowych.

Budynki niepodpiwniczone, parterowe, bez poddasza, oddanye do użytku w 1974r (poza budynkiem „D” pochodzącym z pocz. XXw.) Budynki spełniały funkcję pomocniczą dla Szpitala w Sycowie.

Większość obiektów ( dawna pralnia oraz prosektorium- bud. „A”, dawne prosektorium oraz pom. gospodarcze – bud. „D”) jest obecnie niewykorzystywana. Szpital korzysta z budynku użytkowego ”C” (kotłowina gazowo- olejowa i spalarnia odpadów) oraz garaży i magazynów – bud. „B”.

Ponadto w granicach działki znajduje się niefunkcjonująca od wielu lat oczyszczalnia ścieków z małym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki.

Budynek użytkowy „A”:

Budynek od szeregu lat nieużytkowany, poprzednio pełnił funkcję pralni szpitalnej oraz prosektorium.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Stropodach z płyt żelbetowych prefabrykowanych, kryty papą asfaltową.

Posadzka betonowa, lastriko, pcw w rulonie, płytki terakotowe.

Okna drewniane skrzynkowe oraz stalowe jednoszybowe.

Drzwi zewnętrzne drewniane oraz stalowe

Drzwi wewnętrzne drewniane pełne oraz stalowe

Budynek podłączony jest do następujących sieci: elektryczna, wodno-kanalizacyjna  (większość urządzeń sanitarnych zdemontowana).

Brak ogrzewania. Stan techniczny obiektu - dostateczny

Budynek użytkowy „B”:

Budynek pełni funkcje garaży i magazynu:

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Dach o konstrukcji stalowej, kryty blachą falistą (garaże) oraz o konstrukcji żelbetowej, kryty papą (magazyn).

Posadzka betonowa.

Okna – jako naświetla z luxferów.

Wrota i drzwi zewnętrzne stalowe.

Budynek podłączony jest do następujących sieci: elektryczna, wodno-kanalizacyjna (większość urządzeń sanitarnych zdemontowana).

Brak ogrzewania. Stan techniczny obiektu - dostateczny

Budynek użytkowy „C”:

Budynek użytkowany jako kotłownia gazowo-olejowa wytwarzająca ciepłą wodę dla ogrzewania szpitala oraz ciepła wodę użytkową. W budynku znajduje się spalarnia odpadów Ati Muller CP50.

Budynek posiada murowany z cegieł komin.

Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany murowane oraz z elementów żelbetowych. Stropodach z płyt żelbetowych prefabrykowanych, kryty papą asfaltową.

Posadzka betonowa, lastriko, pcw w rulonie, płytki terakotowe, płytki gres.

Okna drewniane skrzynkowe oraz stalowe jednoszynowe.

Drzwi zewnętrzne drewniane oraz stalowe

Drzwi wewnętrzne drewniane pełne oraz stalowe

Budynek podłączony jest do następujących sieci: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa,

Ogrzewanie centralne. Stan techniczny obiektu - średni

 

Budynek użytkowy „D”:

Budynek od szeregu lat nieużytkowany, poprzednio pełnił funkcje prosektorium, następnie gospodarcze.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą asfaltową.

Posadzka płytki terakotowe, deski podłogowe.

Okna drewniane skrzynkowe jednoszybowe.

Drzwi zewnętrzne drewniane

Drzwi wewnętrzne drewniane pełne i oszklone

Budynek podłączony jest do następujących sieci: elektryczna, wodno-kanalizacyjna (większość urządzeń sanitarnych zdemontowana).

Ogrzewanie; piec kaflowy na węgiel.

Stan techniczny obiektu - słaby

 Opisane powyżej budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

 Do momentu sprzedaży, nieruchomość pozostaje w użyczeniu Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

 Nieruchomość zabudowana przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesić na 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy-II piętro

w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, stronie BIP oraz umieścić komunikat w prasie lokalnej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust .1 pkt.1 i pkt. 2  do 20 stycznia 2014r.                             

Informacje w zakresie zbycia można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

przy ul. Słowackiego 10, pok.311 oraz telefonicznie (71) 314 01 39 lub (71) 314 01 37.                                

  Oleśnica, dnia 9 grudnia 2013 r.                                                             

                                                                          Starosta Oleśnicki – Zbigniew Potyrała

 


Informację wytworzył: Marcin Drab Data modyfikacji: 2013-12-11 10:38:47 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marcin Drab Data utworzenia: 2013-12-11 10:29:00
Za informację odpowiada: Wiktoria Wróblewska Liczba wyświetleń: 1872

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

Nast?pna strona