Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - czerwiec 2014 r.


Lista załączników:

Uchwała nr XXXVII/249/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-24 14:57:55
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2013 rok.

Uchwała nr XXXVII/250/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-24 14:58:44
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2013 rok.

Uchwała nr XXXVII/251/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-24 14:59:50
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2013.

Uchwała nr XXXVII/252/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-24 15:00:31
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na rok 2014.

Uchwała nr XXXVII/253/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-24 15:01:29
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Oleśnickiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała nr XXXVII/254/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 czerwca 2014 r.Dodany: 2014-06-24 15:12:07
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Goszczu na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym ołtarzu głównym kościoła parafialnego pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Goszczu.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2014-10-14 12:49:19 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2014-06-24 14:56:04
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3062

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8  

Nast?pna strona