Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - październik 2014 r.


Lista załączników:

Uchwała nr XLI/264/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2014 r.Dodany: 2014-11-12 10:07:40
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2014 - 2030.

Uchwała nr XLI/265/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2014 r.Dodany: 2014-11-12 10:10:18
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2014 rok.

Uchwała nr XLI/266/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2014 r.Dodany: 2014-11-12 10:12:13
w sprawie udzielenia przez Powiat Oleśnicki poręczenia pożyczki zaciąganej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy.

Uchwała nr XLI/267/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2014 r.Dodany: 2014-11-12 10:14:40
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych i oświatowo - wychowawczych jednostek budżetowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XLI/268/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2014 r.Dodany: 2014-11-12 10:17:20
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.

Uchwała nr XLI/269/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2014 r.Dodany: 2014-11-12 10:18:21
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XLI/270/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2014 r.Dodany: 2014-11-12 10:19:23
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Uchwała nr XLI/271/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2014 r.Dodany: 2014-11-12 10:20:29
w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2014.

Uchwała nr XLI/272/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2014 r.Dodany: 2014-11-12 10:21:31
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2015.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2015-01-05 13:25:08 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2014-11-12 10:03:24
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2865

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8