Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

08
VI
09
VI
10
VI
11
VI
12
VI
13
VI
14
VI
15
VI
16
VI
17
VI
18
VI
19
VI
20
VI
21
VI
22
VI
23
VI
24
VI
25
VI
26
VI
27
VI
28
VI
29
VI
30
VI
01
VII
02
VII
03
VII
04
VII
05
VII
06
VII
07
VII
08
VII

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 288
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 107
Unikalne wizyty dzisiaj: 1
Stronę wyświetlono łącznie: 4280

Uchwały Rady - Październik 2015


Lista załączników:

Uchwała nr XIV/138/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:47:50
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 rok

Uchwała nr XIV/139/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:48:16
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej w Grabownie Wielkim na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Kościele parafialnym p.w. M.B. Częstochowskiej w Grabownie Wielkim

Uchwała nr XIV/140/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:48:41
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/166/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr XIV/141/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:49:04
w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uchwała nr XIV/142/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:49:44
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr XIV/143/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:50:08
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2016

Uchwała nr XIV/144/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:50:29
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXIII/236/2001 z dnia 15.10.2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości w udziale 9,26% położonej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2

Uchwała nr XIV/145/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2015 r.Dodany: 2015-11-10 09:50:52
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr VI/61/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału 309/10000 w nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Oleśnickiego i Miasta Oleśnica, położonej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2, oznaczonej geodezyjnie jako działka 4/4 AM 52 o pow. 0,0419 ha na rzecz Miasta Oleśnica

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 11:11:20 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2015-11-10 09:44:28
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1448

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Nast?pna strona