Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

01
II
02
II
03
II
04
II
05
II
06
II
07
II
08
II
09
II
10
II
11
II
12
II
13
II
14
II
15
II
16
II
17
II
18
II
19
II
20
II
21
II
22
II
23
II
24
II
25
II
26
II
27
II
28
II
01
III
02
III
03
III

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 196
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 36
Unikalne wizyty dzisiaj: 4
Stronę wyświetlono łącznie: 4647

Uchwały Rady - Sierpień 2015


Lista załączników:

Uchwała nr XI/83/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 10:21:57
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015 – 2030

Uchwała nr XI/84/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 10:23:04
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 r.

Uchwała nr XI/85/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 10:23:53
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Kościele filialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Solnikach Małych.

Uchwała nr XI/86/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 10:25:17
zmiany uchwały nr V/20/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Oleśnickiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Uchwała nr XI/87/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 10:26:42
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Uchwała nr XI/88/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 11:34:53
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2015.

Uchwała nr XI/89/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 11:36:09
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała nr XI/90/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 11:37:11
w sprawie wyłączenia publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/91/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-03 11:38:18
w sprawie likwidacji publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/92/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:47:00
w sprawie wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/93/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:47:47
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/94/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:48:50
w sprawie wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/95/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:49:39
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla młodzieży z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/96/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:50:52
wyłączenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/97/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:51:41
w sprawie likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/98/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:52:41
w sprawie wyłączenia publicznego III Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/99/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:53:37
w sprawie likwidacji publicznego III Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/100/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:54:36
w sprawie wyłączenia publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/101/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:55:36
w sprawie likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonego przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr XI/102/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:56:53
w sprawie wyłączenia publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/103/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:57:50
w sprawie likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/104/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 11:59:56
w sprawie wyłączenia publicznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/105/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:00:57
w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/106/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:01:58
w sprawie wyłączenia publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/107/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:13:06
w sprawie likwidacji publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z siedzibą w Twardogórze, ul. Stanisława Staszica 3, 56 – 416 Twardogóra prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/108/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:13:57
w sprawie wyłączenia publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/109/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:14:57
w sprawie likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży z siedzibą w Twardogórze, ul. Stanisława Staszica 3, 56-416 Twardogóra prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/110/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:16:49
w sprawie wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/111/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:17:24
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z siedzibą w Twardogórze, ul. Stanisława Staszica 3, 56-416 Twardogóra prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/112/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:17:53
w sprawie wyłączenia publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/113/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:18:22
w sprawie likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Twardogórze, ul. Stanisława Staszica 3, 56-416 Twardogóra prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/114/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:18:46
w sprawie wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/115/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:19:10
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z siedzibą w Międzyborzu, ul. Wrocławska 2, 56-513 Międzybórz prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/116/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:19:33
w sprawie wyłączenia publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/117/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:20:00
w sprawie likwidacji publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z siedzibą w Międzyborzu, ul. Wrocławska 2, 56-513 Międzybórz prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/118/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:20:26
w sprawie wyłączenia publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/119/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:20:53
w sprawie likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Międzyborzu, ul. Wrocławska 2, 56-513 Międzybórz prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/120/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:25:57
w sprawie wyłączenia publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/121/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:26:37
w sprawie likwidacji publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z siedzibą w Bierutowie, pl. Kościelny 2, 56-420 Bierutów prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/122/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:27:05
w sprawie wyłączenia publicznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/123/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:28:02
w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych z siedzibą w Bierutowie, pl. Kościelny 2, 56-420 Bierutów prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/124/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:28:25
w sprawie wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/125/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:29:02
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z siedzibą w Bierutowie, pl. Kościelny 2, 56-420 Bierutów prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/126/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:29:31
w sprawie wyłączenia publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/127/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:29:58
w sprawie likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Bierutowie, pl. Kościelny 2, 56-420 Bierutów prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/128/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:30:24
w sprawie wyłączenia publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/129/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:31:19
w sprawie likwidacji publicznego Liceum Profilowanego dla młodzieży z siedzibą w Sycowie, ul. Ignacego Daszyńskiego 42, 56-500 Syców prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/130/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:32:03
w sprawie wyłączenia publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XI/131/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.Dodany: 2015-09-04 12:49:39
w sprawie likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Sycowie, ul. Ignacego Daszyńskiego 42, 56-500 Syców prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 11:01:00 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2015-09-02 09:48:32
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1378

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Nast?pna strona