Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Listopad


Lista załączników:

Uchwała nr XXXVIII/308/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:07:56
sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017 – 2031

Uchwała nr XXXVIII/309/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:09:22
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2017 r.

Uchwała nr XXXVIII/310/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:10:10
w sprawie w ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Uchwała nr XXXVIII/311/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:12:10
w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy za rok 2017 i 2018

Uchwała nr XXXVIII/312/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:12:53
w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2016

Uchwała nr XXXVIII/313/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:13:34
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Oleśnickiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała nr XXXVIII/314/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:14:28
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2017

Uchwała nr XXXVIII/315/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:15:29
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 w Oleśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 5 w Oleśnicy

Uchwała nr XXXVIII/316/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:16:11
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy na podbudowie programowej gimnazjum w Oleśnicy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Oleśnicy

Uchwała nr XXXVIII/317/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:17:17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 w Oleśnicy w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 2 w Oleśnicy

Uchwała nr XXXVIII/318/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:17:57
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Oleśnicy w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Oleśnicy

Uchwała nr XXXVIII/319/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:18:36
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sycowie w Branżową Szkołę I stopnia w Sycowie

Uchwała nr XXXVIII/320/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:19:15
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Twardogórze w Branżową Szkołę I stopnia w Twardogórze

Uchwała nr XXXVIII/321/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:20:03
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Międzyborzu w Branżową Szkołę I stopnia w Międzyborzu

Uchwała nr XXXVIII/322/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:20:56
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/276/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie powierzenia w 2017 roku Miastu i Gminie Bierutów prowadzenia zadania publicznego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi

Uchwała nr XXXVIII/323/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:21:39
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Twardogóra

Uchwała nr XXXVIII/324/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 listopada 2017 r.Dodany: 2017-12-05 11:22:21
w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej w Bierutowie

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2017-12-05 11:22:21 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Iwona Pasek Data utworzenia: 2017-12-05 10:56:10
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2477

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Nast?pna strona