Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Czerwiec 2017


Lista załączników:

Uchwała nr XXXIV/281/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2017 r.Dodany: 2017-07-13 11:34:53
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2016.

Uchwała nr XXXIV/282/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2017 r.Dodany: 2017-07-13 11:36:04
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017 - 2030.

Uchwała nr XXXIV/283/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2017 r.Dodany: 2017-07-13 11:36:33
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2017 rok.

Uchwała nr XXXIV/284/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2017 r.Dodany: 2017-07-13 11:37:00
w sprawie udzielenia przez Powiat Oleśnicki poręczenia Spółdzielni Socjalnej "PASJA".

Uchwała nr XXXIV/285/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2017 r.Dodany: 2017-07-13 11:37:43
w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała nr XXXIV/286/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2017 r.Dodany: 2017-07-13 11:38:16
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała nr XXXIV/287/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2017 r.Dodany: 2017-07-13 11:38:44
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Uchwała nr XXXIV/288/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 czerwca 2017 r.Dodany: 2017-07-13 11:39:09
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Oleśnickiego i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2017-09-25 11:24:08 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2017-07-13 11:33:23
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2413

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Nast?pna strona