Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

23
VI
24
VI
25
VI
26
VI
27
VI
28
VI
29
VI
30
VI
01
VII
02
VII
03
VII
04
VII
05
VII
06
VII
07
VII
08
VII
09
VII
10
VII
11
VII
12
VII
13
VII
14
VII
15
VII
16
VII
17
VII
18
VII
19
VII
20
VII
21
VII
22
VII
23
VII

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 660
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 122
Unikalne wizyty dzisiaj: 10
Stronę wyświetlono łącznie: 7090

Uchwały Rady - Listopad 2009


Lista załączników:

Nr XXXIII/197/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego.

Nr XXXIV/198/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Nr XXXIV/199/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

Nr XXXIV/200/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Szczodrowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Szczodrowie.

Nr XXXIV/201/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r.

Nr XXXIV/202/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/155/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2009.

Nr XXXIV/203/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr XXXIV/204/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2010.

Nr XXXIV/205/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania pana Zbigniewa Potyrały z funkcji Starosty Powiatu Oleśnickiego.

Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2013-08-16 14:33:31 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marta Balicka Data utworzenia: 2013-08-13 13:19:38
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 3774

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nast?pna strona