Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Informacja o dokonaniu zgłoszenia Referat w Sycowie - 2019r.


INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - 2019r.

Referat Wydział AB w Sycowie

Numer

wpisu

 

 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Numer i data doręczenia zgłoszenia

Numer i data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Numer wpływu

Data

zgłoszenia

Nr decyzji

Data wniesienia sprzeciwu

Data upływu terminu na wniesienie  sprzeciwu

1

2

3

4

5

6

        1.         1

 Energa Operator S.A.

 Syców, gm. Syców,

dz. nr 65 AM 24 i 111/4 AM 24

 budowa linii kablowej wraz ze złączem 

 3537/2019

 01.02.2019

 

 

 brak sprzeciwu

21.02.2019

        2.         2

 Energa Operator S.A.

 Wioska, gm. Syców, dz. nr 72/46, 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5

 budowa linii energetycznej

 5342/2019

 20.02.2019

 

 

 brak sprzeciwu

16.04.2019

        3.         3

 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

 Wioska gm. Syców, ul. Stawowa dz. nr 56,72/38,72/46, AM- 1

 budowa sieci wodociągowej rozdzielczej

 7648/2019

 11.03.2019

 

 

 brak sprzeciwu 

20.03.2019

        4.         4

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

 Wioska gm. Syców, dz. nr 9 AM-1

 budowa sieci wodociągowej rozdzielczej

 7647/2019

11.03.2019

 

 

 brak sprzeciwu

20.03.2019

5 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 

Sycó,  gm. Syców, 

dz. nr  50, 51/4 AM 8
i dz. nr 2 AM 16

budowa nrozdzielczej sieci wodociągowej  14055/2019 23.04.2019    

brak sprzeciwu

29.04.2019

5 Polska Spółka Gazownictwa
Sp.  z o. o.


Wioska, gm. Syców,

dz. nr 124/36, 124/13, 124/11, 124/19 AM 1
Budowa gazociągu De63 PE wraz z przyłączem gazu De25 PE średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego,  14972/2019 06.05.2019    

 brak sprzeciwu

28.05.2019

6 Polska Spółka Gazownictwa
Sp.  z o. o.

Syców, gm. Syców,

dz. nr 5/8, 5/9, 5/58, 17/1 AM 34
Budowa gazociągu De125 PE wraz z przyłączami gazu De40 PE niskiego ciśnienia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  14973/2019 06.05.2019    

 brak sprzeciwu

28.05.2019

 7 Energa Operator S.A

 Syców, gm. Syców,

dz. nr 8/20, 34, 8/7, 9/1, 3/12, 1 AM 23;

dz. nr 2/7, 2/5, 2/4, 4, 2/3, 2/1 AM 14;

 budowa sieci energetycznej kablowej 0,4kV zasilającej dz. nr 34 AM 23 w Sycowie  15847/2019 09.05.2019     

 brak sprzeciwu

28.05.2019

8 Energa Operator S.A.

Radzowice, gm. Dziadowa Kłoda

dz. nr 150/2, 150/3, 151/1, 440, 481,

budowa linii kablowej 0,4kV zasialjacej budynki mieszkalne na dz. nr 150/2 i 150/3 17355/2019 21.05.2019      wycofano zgłoszenie w dniu 04.06.2019

     

 

 

9

   

 

 

 Polska Spólka Gazwonictwa Sp. z o. o.

 Syców, gm. Syców

dz. nr 66/10, 66/7, 66/6, 65/10 AM 8

 budowa gazociągu średniego ciśnienia DE65 i przyłacza gazu średniego ciśnienia DE25 dla budynku mieszkalnego, jednrodzinnego, 

 19701/2019

 06.06.2019

 

 

 brak sprzeciwu

15.07.2019

 10

 Energa Operator S.A.

Oddział w Kaliszu 

 Wioska gm. Syców, dz. nr 143, 145/14, 145/28, 148/2, 149/1, 152, 145/5, 149/2, 150/2 obręb Wioska 

dz. nr 1/2 AM 2 - obręb Syców

 budowa linii kablowych nn-0,4kV oraz złączy kablowych nn-0,4kV   24369/2019 11.07.2019     

 brak sprzeciwu

17.09.2019

11

 

 

Energa Operator S.A.

Oddział w Kaliszu 

Syców, dz. nr  8/4, AM 30; 17/1, 5/58, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7 AM 34, budowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia  27334/2019 05.08.2019    

 brak sprzeciwu

23.09.2019

12

Energa Operator S.A.

Oddział w Kaliszu

 

 

Radzowice  gm. Dziadowa Kłoda,

dz. nr 150/2, 150/3, 151/1, 440, 481

budowa linii kablowej 0,4kV 29831/2019 27.08.2019      brak sprzeciwu
 13

Energa Operator S.A.

Oddział w Kaliszu  

 Bąków gm. Międzybórz, 

dz. nr 28/2, 30/1, 30/2, 30/5, 32/1, 33/1, 33/3, 35, 38, 66/6, 66/7, 69/3, 69/8, 70/1, 71/3, 86, 87, 93, 95

 rozbiórka, przebudowa i budowa linii napowietrznej niskiego napiecia z przyłączami   33875/2019 25.09.2019       brak sprzeciwu
 14 Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o. o.  

 Syców,

dz. nr 8/10, 8/4, 9 AM 8;

dz. nr 10, 7/11 AM 3;

 budowa gazociągu De63 PE wraz z przyłaczem gazu De25 PE średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego, jeednordzinnego   36743/2019  17.10.2019    

 brak sprzeciwu 

07.11.2019

 15

 Enerega Operator S.A.

Oddział w Kaliszu

 Międzybórz,

dz. nr 514, 507, 537, 448

 budowa enegetycznej linii kablowej niskiego napięcia  39384/2019  06.11.2019    

 brak sprzeciwu

21.11.2019

 16 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 

 Syców,

dz. nr 56, 12/1 AM 30;

dz. nr 13/5, 12/20, 12/17 AM 33;

 budowa dwóch gazociągów DE160 i przyłacza gazu DE90 niskiego ciśnienia dla zakładu produkcyjnego  44626/2019 10.12.2019    

 brak sprzeciwu

23.03.2020

                 
                 
                 

 

 

 


Informację wytworzył: Małgorzata Kot Data modyfikacji: 2020-03-23 14:17:53 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2019-01-15 09:09:48
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 542

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Nast?pna strona