Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy Wydział AB- 2020r.


INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - 2020r.

Wydział AB w Oleśnicy

 

 

Numer

wpisu

 

 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Numer i data doręczenia zgłoszenia

Numer i data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Numer wpływu

Data

zgłoszenia

Nr decyzji

Data wniesienia sprzeciwu

Data upływu terminu na wniesienie  sprzeciwu

1

2

3

4

5

6

  1.    
 

Tauron Dystrybucja S.A ul., Podgórska 25a 31-035 Kraków

Oleśnica dz. nr 59, 60, 31, 30, 27AM 6, obreb Rataje 

 Budowa sieci nN dla zasilania w energię elektryczną złącz kablowych

 565/20

 07.01.2020

 

 

 13.01.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
2.  Tauron Dystrybucja S.A ul., Podgórska 25a 31-035 Kraków  Oleśnica, obreb Wadoły, dz. nr 14/23 , 14/2, 14/25, 46 AM-71 Budowa elektroenergetycznej  sieci nN   764/20 08.01.2020      28.02.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
3. Teresa Błasiak Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 65; 73/5 Budowa sieci wodociagowej 1184/20 10.01.2020     07.04.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
4. Mieczysław Młynarz Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 117; 120; 360/9; 360/14; 360/19; 360/24 Budowa sieci wodociagowej 1187/20 10.01.2020     03.02.2020 - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 5

 Polska Spółka Gazownicza Sp. z o. o, 33-100 Tarnów ul. W. Bandrowskiego 16

 Oleśnica, obręb Lucień, dz. nr 2/8; 2/7; 2/5; 189 Budowa sieci gazowej o ciśnieniu < niz 0,5 MPa  1597/20  14.01.2020     19.02.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
6.  Eco Development Sp. z o. o Spółka Komandytowa ul. Wawrzyniaka 36A, 53-022 Wrocław  Piszkawa, gm. Oleśnica, dz. nr 63/4; 119/1 Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizcji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków  2115/20  17.01.2020      03.02.2010r - wycofano zgłoszenie
7. Filip Sejud Boguszyce, gm. Olesnica, dz. nr 258/2; 239/1 AM-4; 28/5, 28/2, 28/1, 28/8, 45 AM-1 Budowa sieci wodociagowej 2503/20 21.01.2020     11.02.2020 - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
8. Tauron Dystrybucja S.A ul., Podgórska 25a 31-035 Kraków  Krzecyzn, gm. Oleśnica, dz. nr 218 260/30;  260/32; 260/35 -  AM-2 Budowa elektroenergetycznej  sieci kablowej  nN  3004/20  23.01.2020    

 13.02.2020.- w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu

9. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o , ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Oleśnica, ul. Malinowskiego, obręb Rataje, dz. nr 34/1; 16/8; 49/1; 18; 17/5; 17/9; 33/2; 16/9 - AM-45 Budowa sieci gazowej wraz z przyłaczami gazu De40 PE niskiego ciśnieniac  3525/20  28.01.2020      02.03.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
10. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o , ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Oleśnica ul. Agatowa, obręb Rataje, dz. nr 62; 64; 66; 31; 30; 29; 28; 27 - AM-6 Budowa sieci gazowej wraz z przyłaczami gazu De40 PE niskiego ciśnieniac  3529/20  28.01.2020      19.02.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
11. Konrad Warzecha Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 316/12  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  3935/20  30.01.2020      20.02.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
12. Jarosław Konopka Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 534 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej 3936/20 30.01.2020      20.02.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
13. Lucyna Mackiewicz Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 432; 445/33; 445/32; 445/35 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłaczem 3949/20 30.01.2020      14.02.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 14. Tauron Dystrybucja S.A ul., Podgórska 25a 31-035 Kraków Ligota Polska, gm. Oleśnica, dz. nr 94/16; 94/17; 94/18 AM-1  Budowa sieci nN  4326/20  03.02.2020      
 15. Malwina i Marcin Stępień Nowica, gm. Dobroszyce, dz. nr 103 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  5138/20  07.02.2020      
16. Lech Sylwester Bystre, gm. Oleśnica, dz. nr 278/1, 280 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej 5079/20 07.02.2020      2.03.2020r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 17.  Paweł Woźniak

 Holendry, obręb Białe Błoto, gm. Dobroszyce,                dz. nr 150/3

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  5346/20  10.02.2020      28.02.2020r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
18. G.EN. GAZ  ENERGIA Sp. z o. o ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne Dobroszyce, dz. nr 153/1; 153/4 Budowa sieci gazowej ś.c 5802/20 12.02.2020      04.03.2020r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
19. G.EN. GAZ  ENERGIA Sp. z o. o ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne Twardogóra, dz. nr 117/2; 106/4; 95; 94 AM-29 Budowa sieci gazowej ś.c 5803/20 12.02.2020      09.03.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
20. Katarzyna i Daniel Olbrych  Paczkówn gm. Bierutów, dz. nr 576/6  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 5809/20  12.02.2020      03.04.2020r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 21. Alicja i Dariusz Bień  Smardzów, gm. Olesnica, dz. nr 83/4 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  5814/20 12.02.2020      04.03.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
22. G.EN. GAZ  ENERGIA Sp. z o. o ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne  Nowica, gm. Dobroszyce, dz. nr 101/6; 100/2  Budowa sieci gazowej ś.c  5811/20 12.02.2020        04.03.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
23. G.EN. GAZ  ENERGIA Sp. z o. o ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne  Twardogóra,ul. Kraszewskiego, dz. nr106/3; 85; 84; 77 AM-24 Budowa sieci gazowej ś.c  5813/10  12.02.2020       04.03.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
24.  Katarzyna Milewska  Zawidiwice, gm. Bierutów, dz. nr 467; 204/3; 204/2; 204/1 Rozbudowa sieci wodociagowej, rozdzielczej 5815/20 12.02.2020        04.03.2020r.- w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
25. Agnieszka Wojnarowska Cieśle, gm. Oleśnica, dz. nr 85/6  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  6455/20  18.02.2020      6.03.3030r. - -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 26. Waldemar Mazepa Sadrożyce, gm. Twardogóra, dz. nr 225; 230/1; 231/2 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami, budowa sieci kanalizcji sanitarnej wraz z przyłączami 6762/20 20.02.2020      12.03.2020. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 27. Bartłomiej Lazarowicz  Brzezinka, gm. Oleśnica, dz. nr 72/3 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  6761/2010  20.002.2020      10.03.2020r. --brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 28. Dariusz Lisowski  Ligota Mała, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 7632/20  26.02.2020      11.03.2020r.- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
29. Dawid Gwadera  Dobroszyce, dz. nr 135/5; 135/1; 135/7; 224/2  Rozbudowa sieci wodociagowej, rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej  7548/20  26.02.2020      18.03.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
30. Tomasz Kuśmierski Chełstówek, gm. Twardogóra, dz. nr 44/11  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  7789/20  27.02.2020      17.03.2020r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
31. Tauron Dystrybucja S.A ul., Podgórska 25a 31-035 Kraków Bogusławice, gm. Oleśnica, dz. nr 82/1 ; 114/9; 179 AM-1 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN  7791/20  27.02.2020      
32. Tauron Dystrybucja S.A ul., Podgórska 25a 31-035 Kraków Twardogóra ul. Wrocławska, dz. nr :6/2 AM-11; 4;5;6/1;6/3;89/1;90;107/3;107/4  AM-15; 14 AM-16 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN  7748/20  27.02.2020      12.05.2020r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
33. Marzenna i Norbert Boczarscy Wyszogród, gm. Oleśnica, dz. nr 84/1 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  7746/20  27.02.2020    

 20.03.2020r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu

34. Damian Pawłowski Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 408/17 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   7823/20 27.02.2020      17.03.2020r. --brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
35.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o , ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oleśnica, ul. Szmaragdowa, dz. nr 142  Budowa gazociagu De63 PE wraz z przyłaczem gazu  8433/20  03.03.2020      12.03.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
36. Kazimierz Cymbalisty Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 260/11 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 8467/20   03.03.2020      12.03.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
37.  Kamila Hajduk  Smolna, gm. Olesnica, dz. nr 162/3 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 9280/20 06.03.2020      06.05.2020r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
38.  Sebastian Gołda  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 254; 247; 464; 242/1  Rozbudowa sieci wodociagowej  9196/20  06.03.2020      
39.  Maciej Wąsik Solniki Wielkie, gm. Bierutów, dz. nr 530  Rozbudowa sieci wodociagowej 9798/20 10.03.2020      
 40.  Beata Niedźwiecka Bystre, gm. Olesnica, dz. nr 282  Rozbudowa sieci wodociagowej 9805/20 10.03.2020      
41  Michał Zakrzewski  Poniatowice, gm. Dobroszyce, dz. nr 666 AM-1 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 10481/20  13.03.2020      29.04.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
42.  Małgorzata Wielgus  Smardzów, gm. Oleśnica, dz. nr 58/4; 58/5; 58/1; 364 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłączem oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczem 10492/20 13.03.2020      03.04.2020r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
43. Sylwia Chłopecka Boguszyce, gm. Oleśnica, dz. nr 354/7; 351/6; 353; 351/6 wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłączem oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczem  10493/20 13.03.2020    

 02.04.2020r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu

 

 44.  Paulina Sojko  Strzelce, gm. Dobroszyce, dz. nr 258/8 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 10599/20 13.03.2020      05.05.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
45.  Sławomir Szczepaniak  Spalice, gm. Oleśnica, dz. nr 418  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 11626/20 20.03.2020      09.04.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
46. Zbigniew Sinica Twardogóra ul. Lipowa  23, dz. nr 15/8 AM-22 Rozbudowa budynku mieszkanego jednorodzinnego  11714/20 23.03.2020    

 10.04.2020r.           -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu

47.  Maciej Okoń  Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr 715/2  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  12348/20 27.03.2020      
48. Paweł Onyśko Smardzow, gm. Olesnica, dz. nr 60/6  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 12359/20 27.03.2020    

 04.05.2020r.     -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu

49.  Michał Mamzerowski Piszkawa. gm. Oleśnica  dz. nr 21/8; 21/13  Budowa sieci wodociągowej  13004/20  02.04.2020      12.05.2020r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 50.

Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25a, 31-035 Krakow

 Nowosiedlice, gm. Dobroszyce, dz. nr 142/10 i 152/3 AM-1  Budowa sieci nN  13692/20  09.04.2020    

 30.04.2020r.w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu

 

51. Slawomir Zasadziński Sadków, gm. Dobroszyce, dz. nr 26/13  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  13999/20 14.04.2020      04.05.2020r.- w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
52. Natan Kluczek Sadków, gm. Dobroszyce, dz. nr 26/4  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 14000/20 14.04.2020      04.05.2020r.- w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
53.  Patryk Dłubakowski Dabrowa, gm. Oleśnica, dz. nr 102/1; 255; 422 Rozbudowa sieci wodociagowej  14466/20  17.04.2020      
54. Rafał Pałka Spalice, gm. Oleśnica, dz. nr 241/2; 241/1 AM-2 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 14577/20 20.04.2020     01.06.2020r. w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
55. Małgorzata Romaszkiewicz Malerzów, gm. Dobroszyce, dz. nr24/19 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  14793/19  22.04.2020      11.05.2020r. --brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
56. Przemysław Zajac  Drogoszowice, gm. Twardogóra, dz. nr 33/3 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  14779/20  22.04.2020      
57. Artur Migdał  Bystra, gm. Oleśnica, dz. nr 441/3 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   15137/20  24.04.2020      14.05.2020r. --brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
58. Aleksandra Mróz Smardzów, gm. Oleśnica. dz. nr 93/3; 93/1; 92/4  Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 15181/20 27.04.2020      19.05.2020r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
59. Katarzyna Suszek

Olesnica,                        ul. Reymonta , dz. nr 84  i 28 AM-30

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 15186/20 27.04.2020      06.05.2020r. - wycofano zgłoszenie
60. Wojciech Adamczak Białe Błoto, gm. Dobroszyce, dz. nr 38/5 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 15187/20 27.04.2020      14.05.2020r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
61.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o , ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów  Oleśnica ul. Szmaragdowa/ Wielkopolna, dz. nr 235  Budowa gazociągu De63 PE wraz z przyłaczami gazu De63 PE śc do budynków mieszkalnych wielorodzinnych  15756/20

 04.05.2020

     14.05.2020r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
62.

G.EN GAZ Energia Sp.         z o. o , ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

Dobroszyce, dz. nr 186/9; 182; 177/1; 177/2 Budowa sieci gazowej średniego napięcia PE 100 dn 63 16314/20 07.05.2020      
 63.  Barbara Stahlberger  Smardzów, gm. Olesnica, dz. nr 92/4; 93/10  Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami  16800/20  12.05.2020      02.06.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 64.  Tauron Dystrybucja S.A ul., Podgórska 25a 31-035 Kraków  Cieśle, gm. Oleśnica, dz. nr 362, 363 AM-1  Budowa sieci nN  16886/20  13.05.2020      
 65. Barbara Żmuda  Poniatowice, gm. Olesnica, dz. nr 341/1  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 16994/20  14.05.2020      20.05.2020r. - wycofano zgłoszenie
 66.  Bożena Tyniów   Poniatowice, gm. Olesnica, dz. nr 341/3  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  17003/20  14.05.2020      20.05.2020r. - wycofano zgłoszenie
67. Marek Chlebosz Ostrowiba, gm. Oleśnica, dz. nr 155/3;240;243 Rozbudowa sieci wodociagowej 17229/20 15.05.2020     29.05.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
68.  Tauron Dystrybucja S.A ul., Podgórska 25a 31-035 Kraków Bystre, gm. Oleśnica, dz. nr 275;18/1;19/1;21;50;51;65 AM-1 Budowa sieci elektroenergetycznej nN 17270/20 15.05.2020     22.05.2020r.- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
68. Magdalena Książkiewicz Ligota Wielka, gm. Oleśnica, dz. nr 89/5  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 17633/20 19.05.2020      10.06.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
69. Mateusz Srokowski

Świerzna, gm. Oleśnica dz. nr 127/27

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 17626/20 19.05.2020     05.06.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
70. Teresa i Mariusz Sitarz Dabrowa, gm. Oleśnica, dz. nr 49/3  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 17756/20 19.05.2020     05.06.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 71.  Woletta i Dariusz Makówka Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 305/18  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  18202/20 22.05.2020      10.06.2020r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
72.   Joanna Żak Smolna, gm. Oleśnica, dz. nr 736/3   Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 18210/20 22.05.2020      09.06.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
73.  Jacek Kotwa  Osada Leśńa, gm. Oleśnica, dz. nr 400/7 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  18482/20  26.05.2020      15.06.2020r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
74. Tauron Dystrybucja S.A ul., Podgórska 25a 31-035 Kraków Spalice, gm. Oleśnica, dz. nr 345/11 AM-2 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN  18833/20  28.05.2020      
75.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o , ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów Oleśnica, obręb Lucień,  dz. nr 92/4; 92/5; 61/1; 60/2; 173/2  Budowa sieci gazowej średniego napięcia o ciśnieniu < 0,5 MPa wraz z przyłaczem gazu  19614/20  04.06.2020      

 76,

 

 Emilia i Marcin Niesobscy Siekierowice, gm. Dobroszyce, dz. nr 82/1 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  19754/20 04.06.2020    

07.07.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu

77.  Mateusz Tomalski Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr  13/4; 34  Budowa sieci wodociagowej  22717/20  01.07.2020      11.08.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
78. Emilia Lazarowicz Brzezinka, gm. Oleśnica, dz. nr 72/3  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  23678/20  08.07.2020      
79.  Agnieszka Karkoszka i Rafał Nakonieczny

Krzeczyn, gm. Oleśnica

dz. nr 98/5

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  23880/20 09.07.2020      20.08.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 80. Joanna i Krzysztof Szczepaniak Nowosiedlice dz. nr 7/4, 7/3, 170/2dr, 7/48, 7/49, 7/37, 7/59, 7/26, 169 - gm. Dobroszyce Budowa sieci wodociagowej
24108/2020  10.07.2020      31.07.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
  81.  Joanna Kaczorowska Golańska  Krzeczyn dz. nr 17/11 gm. Oleśnica Budowa sieci wodociagowej 24081/2020  10.07.2020      03.08.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 82.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o , ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100  Tarnów  Smardzów dz. nr 78/11, 78/13, 78/3, 335, 93/1, 92/4, 61/1 AM 1  Budowa  sieci gazowej De63 PE wraz z przyłączem gazu De25 PE śr. c  24078/2020  10.07.2020      
83. Tauron Dystrybucja S.A ul., Podgórska 25a 31-035 Kraków Oleśnica, dz. nr 4/40 AM-25 Budowa sieci elektroenergetycznej nN - 0,4kV 24363/20 14.07.2020      
84.  Krystian Studziński Ligota Polska, gm. Olesnica, dz. nr 13/7; 30/3; 30/18; 13/4  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej 24918/2020  17.07.2020    07.08.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu  
 85.  G.EN GAZ Energia Sp.         z o. o , ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne  Twardogóra ul. Wrocławska, dz. nr 2/2 Budowa sieci gazowej śrewdniego cisnienia PE DN 63  24901/20  17.07.2020      07.08.2020 - w erminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
86. Agnieszka Staś Oleśnica, obręb Wądoły, dz. nr 15/1; 15/2; 15/3; 14/14 AM-71 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 25327/20 21.07.2020   10.08.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 10.08.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
87. DG Inwest sp. z o.   o  sp.k                        ul. Spacerowa12 84-200 Wejherowo Krzeczyn. gm. Olesnica, dz. nr 249/56

 

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego 26046/20 24.07.2020      
 88. DG Inwest sp. z  o.   o  sp.k                        ul. Spacerowa12 84-200 Wejherowo Krzeczyn. gm. Olesnica, dz. nr 249/56  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego  26049/20  24.07.2020      
89. DG Inwest sp. z o.   o  sp.k                        ul. Spacerowa12 84-200 Wejherowo Krzeczyn. gm. Olesnica, dz. nr 249/56 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego 26050/20 24.07.2020      
90. DG Inwest sp. z o.   o  sp.k                        ul. Spacerowa12 84-200 Wejherowo Krzeczyn. gm. Olesnica, dz. nr 249/56 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego 26051/20 24.07.2020      
91. Tauron Dystrybucja S.A ul., Podgórska 25a 31-035 Kraków  Chełstów, gm. Twardogóra, dz. nr 182/1; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4 Budowa sieci elektroenergetycznej nN  26189/20 27.07.2020      04.08.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 92.  Michał Grossman Ostrowina, gm. Oleśnica, dz. nr 47/6; 47/7; 47/8; 47/9 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego  26434/20  29.07.2020      
93. Patryk Janusz Wujciów Łuczyna , gm. Dobroszyce, dz. nr 136/15 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego 26629/20 30.07.2020      18.08.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
94.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o , ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oleśnica, ul. Ogrodowa, dz. nr : 210;243/5;243/6 AM-59; dz. nr 49;111 AM-49 Budowa gazociagu De125 PE śc - odcinek PW1-Pz30  27138/20  05.08.2020      
95.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o , ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oleśnica, ul. Ogrodowa, dz. nr : 49;111;105/4;106;107/2;115;126;116;110/1 - AM-49; działki nr: 210;239;114/1;211;94/2;94/1;212;240;213;152;214;153;154;226;241;227/3;196;228;197;229/1;209;230;242/1;232;208;233;207;234 - AM-59 Budowa gazociagu  De125 PE wraz z przyłączami gazu De63 PE i De40 PE nc  27139/20  05.08.2020      
96.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o , ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Olesnica, ul. Europejska, dz. nr: 253; 250; 196;312; 161 - AM-94 Budowa gazociagu  De 63  PEwraz z przyłczami gazu De40 śc 27142/20  05.08.2020      01.09.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
97.

 Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o ul. 11-go Listopada 17, 56-400 Oleśnica

Oleśnica ul. Wojska Polskiego, Leśna, dz. nr 13 AM-1; 28 AM-10; 12/1 AM-10; 19 AM-11; 29/1 M-10 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  27346/20  06.08.2020      
98. Tomasz Junik Drogoszowice, gm. Twardogóra, dz. nr 370 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 27338/20 06.08.2020     28.08.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
99. Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków Spalice, gm. Olesnica, dz. nr 124/18;346;345/1;124/33 AM-2 Budowa sieci elektroenegetycznej nN 27474/20 07.08.2020     28.08.2020r. b-rak podstaw do wniesienia sprzeciwu
100.

Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków

Jenkowice, gm. Oleśnica, dz. nr  151/2; 135/13; 140/3 i 139 AM-1 Budowa sieci nN wraz ze złączami kablowymi 27624/20 10.08.2020     19.08.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 101.  Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o ul. 11-go Listopada 17, 56-400 Oleśnica Oleśnica, ul. Łużycka, dz. nr 2/21 AM-51; 2/25 AM-51; 23 AM-51; 26/14 AM-51 Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do węzłów cieplnych w budynkach  27895/20  11.08.2020      
102.  Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o ul. 11-go Listopada 17, 56-400 Oleśnica  Olesnica, ul. Kopernika , dz. nr 7/2,3/19 AM-12;  2/14, 2/20, 5/10 AM-13 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  28260/20  13.08.2020      
 103.  Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o ul. 11-go Listopada 17, 56-400 Oleśnica  Oleśnica, ul. Wspólna, dz. nr 25/3;24;15/10, 17/2,18, 27/5 16  - AM10  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  28261/20  13.08.2020      
104. Beata Chrabańska i Henryk Chrabański  Chełstówek, gm. Twardogóra, dz. nr 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21  Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  28262/20  13.08.2020      03.09.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 105. Tauron Dystrybucja S.A ul., Podgórska 25a 31-035 Kraków  Oleśnica obręb Rataje, ul. Północna, Malinowskiego i St. Walasiewicz-Olsen, dz. nr  28, 29/2, 30, 41 - AM-20;  18, 34/2,49/1,50,134,137 - AM-45  Budowa sieci niskiego napiięcia 1kV  28367/20  14.08.2020      15.09.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 106.  Patrycja Cybulska  Ligota Wielka, gm. Oleśnica, dz. nr 99/5 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego  28475/20  17.08.2020      
107.  Kamil Arendt  Dobroszyce, dz. nr 210/7  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego  28477/20  17.08.2020      
109.  Justyna Urbańska Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 421/7  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego  29033/20  20.08.2020      09.09.2020r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
109. Krzysztof Zadka Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 368/14  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego 29143/20 21.08.2020      
110. Krzysztof Zadka Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 368/13  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego 29157/20 21.08.2020      
111.  Ewelona Stambuła-Zdyb Sokołowice, gm. Olesnica, dz. nr 344;343/4; 342/4 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  29285/20  24.08.2020      15.09.2020r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
112.  Jarosław Zieliński Cieśle, gm. Oleśnica, dz. nr 65/87; 65/85 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  29294/20   24.08.2020      15.09.2020r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
113. Anna Witkowska Krzeczyn, gm. Oleśnica, dz. nr 260/35; 260/30; 218 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej 29295/20  24.08.2020      
114. Piotr Gajda Smolna, gm. Oleśnica, dz. nr 140/1; 427 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej 29297/20  24.08.2020      15.09.2020r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
115. Grzegorz Cymer Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 303/2; 303/3; 303/4; 303/5; 303/6; 331/1; 302/30; 261; 331/1; 302/30 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej 29298/20  24.08.2020      15.09.2020r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
116.  G.EN GAZ Energia Sp.         z o. o , ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne  Łuczyan, gm. Dobroszyce, dz. nr 285; 393 Budowa sieci gazowej Sredniego cisnienia PE DN 63  29559/20  26.08.2020      07.09.2020r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
117.   G.EN GAZ Energia Sp.         z o. o , ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne  Twardogóra ul. Debowa, dz. nr 2 Budowa sieci gazowej średniego cisnienia PE DN 63 29560/20  26.08.2020      
118. Tauron Dystrybucja S.A ul., Podgórska 25a 31-035 Kraków Nieciszów, gm. Olesnica, dz. nr 261/8, 261/9, 261/10 261/11261/12, 261/13, 261/14; 261/15, 261/16, 261/17, 175 - AM-1  Budowa sieci niskiego napiięcia 1kV 29724/20 26.08.2020      09.09.2020r. - -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
119. Katarzyna i Sławomir Madej Oleśnica, ul. Żwirki i Wigury, dz. nr 85 AM-31 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego 30159/20 31.08.2020     18.09.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
120.   G.EN GAZ Energia Sp.         z o. o , ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne  Moszyce, gm. Twardogóra, dz. nr 226/2; 184/16 Budowa sieci gazowej średniego cisnienia PE 100 DN 63  31154/20  07.09.2020      
121. Maria Stanowska-Susidko Olesnica, obreb Rataje, dz. nr 117 AM-45 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego 31639/20  10.09.2020      
122. Łukasz Goliński Bierutów, dz. nr 9; 1/10; 1/11 AM-21 Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej 31633/20 10.09.2020      
123. Ppaweł Łukaszewski Osada Leśna, gm. Oleśnica, dz. nr 400/4 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego  32337/20  15.09.2020      
124.  Damian Szramiak  Strzelce, gm. Dobroszyce, dz. nr 79/5 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego  32339/20  15.09.2020      
 125.  Tomasz Rejak Dąbrowa, gm. Oleśnica, dz. nr 37/9  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego  32343/20  15.09.2020      
 126. Remigiusz Konopka  Sokołowice, gm. Olesnica, dz. nr 302/15  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojacego  33110/20 21.09.2020      
                 
                 

 


Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2020-09-23 10:08:10 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Renata Bernacka Data utworzenia: 2020-01-09 12:44:35
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 760

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Nast?pna strona