Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Informacja o dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - 2019r.


INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - 2019r.

Wydział AB w Oleśnicy

 

 

Numer

wpisu

 

 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Numer i data doręczenia zgłoszenia

Numer i data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Numer wpływu

Data

zgłoszenia

Nr decyzji

Data wniesienia sprzeciwu

Data upływu terminu na wniesienie  sprzeciwu

1

2

3

4

5

6

1.   
 

 Marek Chlebosz

 Poniatowice, gm. Olesnica, dz. nr 164/21

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

 663/19

 07.01.2019

 

 

 17.01.2019r- wycofano zgłoszenie

2.
 

 Marek Chlebosz

 Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 164/22

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

 656/19

 07.01.2019

 

 

 17.01.2019r. - wycofano wniosek

        3.         3.

 Marek Chlebosz

 Poniatowice, gm, Oleśnica, dz. nr 164/24

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

 661/19

 07.01.2019

 

 

 17.01.2017r. - wycofano zgłoszenie

        4.         4.

Marek Chlebosz

 Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 164/23

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

 660/19

 07.01.2019

 

 

17.01.2019r. - wycofano zgłoszenie

        5.         5..

 Maciej Tymczyj

 Bystre, gm. Oleśnica, dz. nr 203; 264; 194; 192/4

 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczem wody i kanalizacji

 1207/19

 11.01.2019

 

 

 28.01.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu

6. Agnieszka Iwińska Smolna, gm. Oleśnica, dz. nr 16/3 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 1196/19 11.01.2019      31.01.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 7. Jerzy Kabaciński  Drogoszowice, gm. Twardogóra, dz. nr55/2; 171; 174  Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200  1893/19  18.01.2019     05.02.2019r. - wycpfano zgłoszenie
 8.  Zuzanna Król  Drogoszowice, gm. Twardogóra, dz. nr 131/19  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  2309/19  22.01.2019      04.03.2019r. -nie wniesiono sprzeciwu
 9.  Agnieszka Wilk  Kruszowice, gm. Bierutów, dz. nr 72/11  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  3454/19  31.01.2019      14.02.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 10.  Mateusz Szczepaniak  Dobroszyce, dz. nr 164/8  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dwulokalowego z garażami  4005/19  07.02.2019      04.04.2019r.- nie wniesiono sprzeciwu
 11.  Krzysztof Jodźko  Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 188/18  Budowa budynku mieszkalnego, jenordzinnego z garażem  4330/19  11.02.2019      01.03.2019r.-brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 12.  Agnieszka Tomaszewska-Gawryłow  Nieciszów, gm. Olesnica, dz. nr 449  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  4552/19  12.02.2019      19.03.2019r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 13.  Gmina Oleśnica

Ligota Wielka, gm. Oleśnica -  dz. nr  247;235;246/1;66/5 239; 245; 249; 240; 236; 252; 250; 253/1, 253/2; 256; 251; 248; 164/1; 269;260             Bystre - dz. nr 331 Smolna - dz. nr 416/4

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  4692/19  13.02.2019      27.02.2019r. - wycofano zgłoszenie
 14.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o ul. Bandrowskiego16, 33-100 Tarnów

Dabrowa, gm. Oleśnica, dz. nr 410/5; 410/1; 404; 219 AM-1 Budowa gazociągu De 63 wraz z przyłaczami 5851/19 21.02.2019     25.03.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 15.  Marek Chlebosz  Poniatowice gm. Oleśnica, - dz. nr 533/2, 164/11  rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej  7405/19 06.03.2019      27.03.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 16.  Aleksandra Szewczyk

 Goszcz gm. Twardogóra    dz. nr 125/3

 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  8060/19  12.03.2019      25.03.2019r.- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 17.  Katarzyna Rak-Sobora  Smolna gm. Oleśnica dz. nr 425   rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej  8055/19  12.03.2019      21.03.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 18.  Gmina Dobroszyce  Nowosiedlice gm. Dobroszyce dz. nr 170/3 AM-1  budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DN125PEHD  9454/2019 20.03.2019r    .  27.05.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 19. Zbigniew Zioło, Joanna Zioło,  Gola Wielka gm. Twardogóra, dz. nr 15/7; 15/11; 15/12;   budowa sieci wodociągowej PCV fi  90 mm wraz z przyłączami  PE fi 32 mm do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych;   10095/19  25.03.2019r      12.04.2019r.- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
20. Polska Spółka Gazownictwa Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów  Oleśnica Rataje, dz. nr 4/2; 31; 159;  budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa wraz z przyłączem gazu,  10513/19  27.03.2019      06.05.2019r. w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
21. Krzysztof Kaśków gm. Bierutów, dz. nr 356; rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej; 10391/19 27.03.2019      17.04.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
22. Marta i Wiesław Koziorowscy Nieciszów, gm. Oleśnica,
dz. nr 389,
budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, z garażem dwustanowiskowym, 10174/9 26.03.2019      15.04.2019r.- w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
23. Dariusz Chmielewski Twardogóra dz. nr 8/1 AM-14 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wbudowanym garażem dwustanowiskowym, 10868/19 29.03.2019      17.04.2019r.- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
24. Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów Dąbrowa, gm. Oleśnica, dz. nr 103/6, 103/7, 225, 27/11 AM-1 budowa gazociągu De 63 PE z przyłączem gazu De 25 PE śc 8983/19 19.03.2019    

 15.04.2019r.- w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu

25.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o Wojciecha ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów

Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 451, 462, 51 AM-1 budowa gazociągu De 63 PE wraz z przyłączem gazu 8985/19 19.03.2019      15.04.2019r.- nie wniesiono sprzeciwu
26,  Aleksandra Lubaczewska i Tomasz Kuraś Oleśnica, obręb Rataje, dz. nr 75 AM-20 budowa budynku mieszkalnego, jednorodZinnego 9456/19 21.03,2019     15.05.2019r. - nie wniesiono sprzeciwu
27. Paweł Onyśko Oleśnica ul. Belgijska, dz. nr 76 AM-92; budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wbudowanym garażem 11542/19 03.04.2019      17.04.2019r.- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
28. Beata Rubaszewska Oleśnica, obręb Rataje dz. nr 53/2 AM-45 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 11543/19 03.04.2019      24.07,2019r.- w twrminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
29. Natalia Lewek-Kędzierska i Jakub Kędzierski Bystre, gm. Oleśnica, dz. nr 26/2, budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem 11804/19 05.04.2019    

 21.05.2019r. brak podstaw do wniesienia sprzeciwu

30.. Paweł Onyśko Oleśnica, ul. Belgijska 9, dz. nr 75 AM-20 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wbudowanym garażem 12980/19 15.04.2019      06.05.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
31. Bronisław Syposz Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 51; 138/3; 138/10 rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej 13355/19 17.04.2019r.     08.05.2019r - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
32. Ewa i Marcin Chorążyczewscy Oleśnica, dz. nr 92/4 AM-80, obręb Lucień budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem 13496/19 18.04.2019r.      14.08.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
33. Jakub Dłubakowski, Filip Dłubakowski Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 152/2; 276/10; 276/11 rozbudowa sieci wodociągowej, rozdzielczej 13658/19. 19.04.2019r.      10.05.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
34. Danuta Jaroń Dobroszyce, dz. nr 172/2 przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – zmiana konstrukcji dachu 13659/19 19.04.2019      13.05.2019 - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 35.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 211/8; 211/7; 211/4; 211/3; 202  budowa sieci gazowej o cisnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłaczem gazu  14154/19  25.04.2019     06.06.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 36. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów  Jenkowice, gm. Oleśnica, dz. nr 118/4; 275   budowa sieci gazowej o cisnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłaczem gazu  14156/19  25.04.2019      06.06.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 37.  Marcin Wolski  Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 408/9  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  15881/19  10.05.2019      26.05.2019r. - w twrminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 38. Sebastian Pikulski  Spalice, gm. Oleśnica, dz. nr 124/37;124/18  budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłączami  16240/19  14.05.2019      04.06.2019r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 39. Piotr Małek  Cieśle, gm. Oleśnica, dz. nr 67/36;66/11; 67/41; 67/11  budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłączami  17096/19  20.05.2019      11.06.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
40. Zbigniew Kaplita Ligota Wielka, gm. Oleśnica, dz. nr 120/2; 248   budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłączami 17095/19 20.05.2019      11.06.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
41. Rafał Siuś Ligota Mała budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłączami 17094/19 20.05.2019      11.06.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 42.  Krzysztof Mikołajek  Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, dz. nr 647  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  17413/19  21.05.2019      11.06.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 43.  Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25A 31-035 Kraków  Sadków, gm. Dobroszyce, dz. nr : 135/5;135/13;135/16; 135/19;135/20 - AM-1  budowa sieci kablowej  elektroenergetycznej  17517/19  22.05.2019     11.06.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 44.  Anna Wawrzyniak  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 311/7 AM-2  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dwulokalowego  17625/19  22.05.2019     08.08.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 45.   Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25A 31-035 Kraków  Oleśnica ul. Wileńska 15, dz. nr 2/16 AM-26  budowa kontenerowej stacji tranformatorowej  17744/19  23.05.2019      13.06.2019r. - w terminie 21 dni nie wsiesiono sprzeciwu
 46.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów  Oleśnica ul. Limanowskiego - Moniuszki,  dz. nr 5 AM-74; 13/2- AM-36  budowa sieci gazowej o cisnieniu roboczym < 0,5 MPa wraz z przyłaczem gazu  17736/19  23.05.2019    

 14.06.2019r.   w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu

 47.  Wojciech Pawlik Twardogóra, dz. nr 6/17 AM-4  budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego 18123/19  27.05.2019     12.06.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 48.  Katarzyna Milewska  Zawidowice, gm. Bierutów,dz. nr 476; 204/3;204/2;204/1  rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  18696/19  30.05.2019  II-75/2019  26.09.2019  
 49.  Rafał Maćkowiak  Twardogóra, dz. nr 117/8, 117/6 AM-2  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  19293/19  04.06.2019      24.06.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 50.  Grzegorz Krzak  Smardzów, gm. Oleśnica, dz. nr 48/9;48/10; 61/1  rozbudowa rozdzielczej sieci wodociagowej  19519/19  05.06.2019    

 17.06.2019r. brak podstaw do wniesienia sprzeciwu

 

 51.  Grzegorz Pelczarski  Ligota Wielka, gm. Oleśnica, dz. nr 250;182/8;182/4;182/5;182/6;182/7  budowa sieci wodociagowej  19517/19  05.06.2019      20.08..2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 52.

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów

 Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 199/13;201  budowa gazociągu De63 PE wraz z przyłaczem gazu  19713/19  06.06.2019      14.06.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu.
 53.  Gmina Dobroszyce  Nowica, gm. Dobroszyce, dz. nr 26;100/2;89;32/1  rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  19941/19  07.06.23019      14.06.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 54.  Natalia Pudło  Strzelce, gm. Dobroszyce, dz. nr 260/25; 260/28   rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  20287/19  11.06.2019      17.06.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 55. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów   Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr  311/12;311/6; 311/2  budowa sieci gazowej o cisnieniu roboczym nie wyzszym niż 0,5 Mpa wraz z przyłaczem  20289/19  11.06.2019       18.06.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 56. Katarzyna Gołda Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 541; 214/15 rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  20701/19 13.06.2019     04.07.2019. -  w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 57  JPS Development Sp. z o. o Oleśnica,ul. Leśna , dz. nr 8/16;12/1 AM-10    rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  21017/19  17.06.2019      08.07.2019r. w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 58.  Wioletta Kordasz  Oleśnica, dz. nr 59 AM-6, obreb Rataje   budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego  21075/19  17.06.2019     5.07.2019r.- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 59. Andrzej Mikuła Dabrowa, gm. Oleśnica, dz. nr 18/8; 218; 18/9  rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej 21273/19  18.06.2019     2.07.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 60. Mariusz Krasnodębski Ciesale, gm. Olesnica, dz. nr 60/65  budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego 21397/19 19.06.2019     09.07.2019r.- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 61. Piotr Mysiorek Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 149/5; 150/3; 150/1; 65  rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej 21674/19 21.06.2019     2.07.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
62. Maria Korczyńska Nieciszów, gm. Olesnica, dz. nr 316/8; 316/12  rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej 21671/19 21.06.2019     2.07.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 63.  Jarosaw Garbowski  Spalice, gm. Oleśnica, dz. nr 256/211 budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego z wbudowanym garażem  22454/19  28.06.2019  II-81/2019  6.08.2019  6.08.2019r. - wniesiono sprzeciw
 64.  Michał Zajac  Smardzów, gm. Oleśnica, dz. nr 371; 133/52; 133/60; 133/62; 155/13; 155/11 rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z  przyłaczami  22401/19  28.06.2019      19.07.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 65.  Piotr Głuchy  Smardzów, gm. Oleśnica, dz. nr 92/10 AM-1  budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego z wbudowanym garażem  22617/19  01.07.2019      21.08.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 66.  Grzegorz Brynk  Krzeczyn, gm. Oleśnica, dz. nr 223; 17/8; 17/11; 17/12 udowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłaczem  23074/19  03.07.2019    

24.07.2019r.  - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu

 67.  Arkadiusz Malczyszyn  Dobroszyca, dz. nr 188/5  budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego z wbudowanym garażem  23092/19  03.07.2019  II-90/2019 23.08.2019  
 68. Edyta Szmidt  Świerzna, gm. Oleśnica, dz. nr 110 budowa odcinka sieci wodociagowej  23073/19   03.07.2019      24.07.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 69. Julia i Michał Dziadyk Oleśnica, dz. nr  103 AM-80, obręb Lucień budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego z wbudowanym garażem  23075/19   03.07.2019     09.10.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
70.

 Edyta Kaspryszyn Paulina Drabowska         Sylwia Idziak

Krzeczyn, gm. Oleśnica, dz. nr 15/9; 15/6; 15/13 budowa odcinka sieci wodociagowej  23069/19    03.07.2019      24.07.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
71. SLV Group Cieśle 31b, 56-400 Oleśnica  Ciesle, gm. Oleśnica, dz. nr 57/11 AM-3 budowa kontenerowej stacji tranformatorowej  23129/19  03.07.2019      24.07.2019r.-w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 72.

 Danuta Krasnodebska     Mariusz Krasnodębski

 Cieśle, gm. Oleśnica, dz. nr 190; 60/61; 60/65 rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  23368/19  04.07.2019      25.07.2019r. w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 73. Joanna Kołek  Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr 707/2 budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego  23757/19  08.07.2019     26.07.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 74.

 G.EN GAZ Energia Sp. z o. o ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgórne

 Dobroszyce ul. Lipowa, dz. nr 458/28

 budowa sieci gazowej śc PE 100      dn 63                     

 24606/19  15.07.2019      20.08.2019r. - wycofano zgłoszeni
 75.  Zbigniew Krawczyk  Ligota Mała, gm. Olesnica, dz. nr 361/2  rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  26036/19  25.07.2019      16.08.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 76.  Katarzyna i Andrzej Simura  Grabowno Małe, gm. Twardogóra, dz. nr 80 AM-2 budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego 26015/19  25.07.2019      19.08.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 77.  Krzyszto Bąk  Ligota Wielka, gm. Oleśnica, dz. nr 280/22  budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego  25986/19  25.07.2019     14.08.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 78.  Paweł Kulczycki  Boguszyce, gm. Oleśnica, dz. nr 354/3 budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego 26014/19   25.07.2019      30.08.2019r. -  w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu
 79.  Ewa i Marcin Chorążyczewscy  Oleśnica, obreb Lucień, dz. nr 92/4 AM-80 budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego  26246/19  26.07.2019      14.08.2019- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 80.  Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o. oul. W.Bandrowskiego 16 , 33-100 Tarnów

Nieciszów, gm. Olesnica, dz. nr 316/6; 316/12; 307; 304/4

 budowa sieci gazowej śc wraz z przyłaczem gazu  26634/19  31.07.2019      21.08.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 81.  Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o. o ul. W.Bandrowskiego 16  33-100 Tarnów  Oleśnica, ul. Bursztynowa, Szafirowa, Rutkiewicz - dz. nr 153; 34; 37; 129; 230   budowa sieci gazowej śc wraz z przyłaczem gazu  26641/19  31.07.2019      4.09.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 82.  Rafał Maćkowiak  Sosnówka, gm. Twardogóra, dz. nr 117/6 AM-2  budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego  26916/19  01.08.2019      21.08.2019r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 83.  Mateusz Szczepaniak  Oleśnica, obreb Lucień dz. nr 79 AM-92   budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego z garażami  27127/19  02.08.2019      21.08.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 84. Jarosław Garbowski  Spalice,gm. Oleśnica, dz. nr 256/21 budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego z garażem  27724/19  08.08.2019      16.08.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 85.  Jakub Stamburski  Ligota Polska, gm. Oleśnica, dz. nr 14/3  budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego z garażem  27873/19  09.08.2019     20.09.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 86.

 Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o                                       ul. 11-go Listopada 17                               56-400 Oleśnica

Olesnica, ul. Limanowskiego i Moniuszki, dz. nr 5 AM-74

budowa sieci wodociagowej rozdzieczej  28440/19 14.08.2019      30.08.2019 - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 87.  Ewa i Janusz Szymańscy  Sosnówka, gm. Twardogóra, dz. nr 114/7 i 114/8  budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego   28610/19  16.08.2019     04.09.2019r. - brak podstaw  do wniesienia sprzeciwu
 88.  Piotr Dziarkowski  Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 262/20   budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego   28693/19 16.08.2019     20.09.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 89. Monika Bieda i Józef Topolnicki Zimnica, gm. Olesnica, dz. nr 41/3   budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego z garażem 28685/19 16.08.2019      04.09.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 90.  Anna Bielaś Krzecyzn. gm. Oleśnica, dz. nr 138/1   budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego  29051/19  20.08.2019      05.09.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 91.  Gmina Dobroszyce  Nowica, gm. Dobroszyce, dz. nr 32/1; 86; 100/2; 20/2 budowa sieci kanalizacji sanitarnej  29049/19  20.08.2019 II-95/2019  05.09.2019  
 92. Andrzej Witczak Oleśnica, ul. Kusocińskiego, dz. nr 42/2 AM-22 budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, jednorodzinnych 29428/19 26.08.2019     24.09.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 93. Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25a 31-358 Kraków Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 276/6; 276/7; 276/8; 277/13; 277/14; 277/15 AM-2 budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV 29582/19 27.08.2019     23.09.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 94.  Marcin Szczepocki  Oleśnica ul. Łukanowska, dz. nr 36/2 AM-98 budowa budynku mieszkalnego, jednorozinnego  29918/19  28.08.2019      17.09.2019r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 95.

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 276/9; 277/4 - AM-2; 152/2 AM-1

budowa gazociagu De63 PE wraz z dwoma przyłączami gazu  29879/19  28.08.2019      23.09.2019r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
96.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 129/1 budowa gazociagu De63 PE wraz z  przyłączem gazu 29872/19 28.08.2019      19.09.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
97. Renata Łobacz Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 329/8 budowa sieci wodociagowej rozdzieczej 30051/19 28.08.2019      18.09.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
98 Agnieszka Pawłowska Bogusławice, gm. Olesnica, dz. nr 124/1; 124/4 budowa sieci wodociagowej rozdzieczej 30048/19 28.08.2019      02.12.2019r.-w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
99. Jpanna Żendarska-Sikora Zimnica, gm. Olesnica, dz. nr 71; 85/1; 85/3 budowa sieci wodociagowej rozdzieczej 30049/19 28.08.2019    

 20.09.2019r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu

 

100. Jan Lisik Dąbrowa, gm. Olesnica, dz. nr 410/1 budowa sieci wodociagowej rozdzieczej 30052/19 28.08.2019      18.09.2019r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
101. Radosław Brągiel Bystre, gm. Oleśnica, dz. nr 291; 454; 34/25; 24/28 budowa sieci wodociagowej rozdzieczej 30050/19 28.08.2019      18.09.2019r.  w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 102.  Andrzej Głowacki  Ligota Mała , gm. Olesnica, dz. nr 647/1  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  30634/19  03.09.2019      20.09.2019 - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 103.  Janina Łuczak  Krzeczyn, gm.Olesnica, dz. nr 249/12   budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  31202/19  06.09.2019      15.10..2019 -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 104.

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 Oleśnica, ul. Poniatowskiego, dz. nr 5/20  budowa sieci gazowej wraz z przyłaczami  31522/19  10.09.2019      18.10.2019r - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 105.   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Olesnica, ul. Belgijska, dz. nr 75; 76   budowa sieci gazowej wraz z przyłaczami  31527/19  10.09.2019      2.10.2019r.  -  w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 106.  Tomasz Krzysztofik  Bystre, gm. Olesnica, dz. nr 294; 275 AM-1  budowa gazociagu  31935/19  12.09.2019      20.09.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 107.  Katarzyna Curyło  Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 331/9; 327  budowa sieci wodociagowej  32045/19  12.09.2019     4.10.2019 - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
108. Patryk Dłubakowski Dąbrowa, gm. Oleśnica, dz. nr 422 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego dwuokalowego 32793/19 17.09.2019       23.09.2019r. - wycofano zgłoszenie
109. Patryk Dłubakowski Dąbrowa, gm. Oleśnica, dz. nr 422 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego dwuokalowego 32796/19 17.09.2019       23.09.2019r. - wycofano zgłoszenie
110. Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25a, 31-358 Kraków Bogusławice, gm. Oleśnica, dz. nr 181 budowqa sieci elektroenergetycznej 32684/19 17.09.2019      23.09.2019r. - wycofano zgłoszenie
111.. Grzegorz i Sylwia Sosnowscy Drągów, gm. Twardogóra, dz. nr 263/5 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 32299/19 20.09.2019      03.10.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
112. Adrian Wach Dobra, gm. Dobroszyce, dz. nr 270/3 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 33358/19 20.09.2019     11.10.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
113. Anna Dukiewicz Nowica, gm. Dobroszyce, dz. nr budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 33720/19 24.09.2019      07.10.2019 -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
114. Małgorzata Wielgus  Smardzów, gm. Oleśnica, dz. nr 58/4  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  34008/19  26.09.2019      4.10.2019r. - wycofano zgłoszenie
 115.  G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o. o ul. DOrczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

Dobroszyce, dz. nr 222/2; 222/1; 224/2; 133/1; 233/1; 220/3; 221/5;167; 164/15; 196; 230/1; 212/4; 220/2; 219/2; 194/3; 192/1; 171/3;168/11; 168/4; 168/3; 221/4; 221/1; 219/1; 194/1; 163/2; 718/1; 171/2; 171/1; 192/5; 169/1; 199/1; 188/9; 188/1; 182; 180/1; 186/9; 179/1; 181/4; 181/3; 204/3; 183/2; 183/3; 183/1; 728; 1010; 1011; 173/7; 139/3; 135/1; 133/2; 193; 195; 220/12; 226; 188/2; 199/3; 185; 180/2

 budowa gazociagu średniego ciśnienia Dz32 mm, Dz63 mm  i Dz90 mm  35176/19  04.10.20`19      7.11.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 116.  Paulina Krasinkiewicz  Smardzów, gm. Oleśnica, dz. nr 133/54; 133/52; 371  rozbudowa sieci wodociagowej  35235/19  04.10.2019      25.10.2019r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 117.  Andrzej Orszulak  Mękarzowice, gm. Dobroszyce, dz. nr 81 AM-1  budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej  35624/19  08.10.2019      21.10.2019r. - wycofano zgłoszenie
118. Katarzyna Malicka Oleśnica, obręb Lucień, dz. nr 181/2 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 36146/19 11.10.2019      30.10.2019r.- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
119. Radosław Kuśmierek Smolna, gm. Oleśnica, dz. nr 170/10; 170/9; 416/5  rozbudowa sieci wodociagowej 36112/19 11.10.2019      4.12.2019r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 120.  Bartłomiej Sitek  Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr 568/1; 382/9; 382/7  budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej  36434/19  15.10.2019      12.11.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 121.  Danuta Paprotna  Dobroszyce, dz. nr 139/9  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  36433/19  15.10.2019      29.10.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 122.  Marcin Michta  Dąbrowa, gm. Olesnica, dz. nr 27/28 i 27/29  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  36688/19  16.10.2019     31.10.2019r.- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
123. Marta Podgórska Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 200 AM-1  budowa sieci wodociagowej 36763/19 17.10.2019     19.11.2017r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 124.  Marlena Pytel  Poniatowice, gm. Olesnica, dz. nr 559/1 i 347  rozbudowa sieci wodociagowej  37341/19  22.10.2019      12.11.2019r.- w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 125.  Krzysztof Gudra  Ligita Poilska, gm. Oleśnica, dz. nr 223/6; 227/7; 239/1; 1/3; 40/2   rozbudowa sieci wodociagowej  37342/19  22.10.2019      12.11.2019r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 126.  Krzysztof Leśniak  Piszkawa, gm. Olesnica, dz. nr 49/38  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  37624/19  23.10.2019     08.11.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 127.

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 

 Oleśńica, obręb Wądoły, dz. nr 15/15 - AM-83; obtręb Bystre, dz. nr 279 AM-1 budowa sieci gazowej De90 PE wraz z przyłączami gazu De40 PE nc do budynków mieszkalnych   38390/19  29.10.2019     26.11.2019r. -  w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
128. Edward Hliwa Dąbrowa, gm. Twardogóra, dz. nr 13/1; 13/2; 13/3; 13/6; 13/7; 13/8; 13/9 budowa sieci wodociagowej wraz z przyłaczami do budynków mieszkalnych 38598/19 30.10.2019      27.12.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
129. Jakub Długosz Dąbrowa, gm. Oleśnica, dz. nr 96/4  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 38770/19 31.10.2019      20.11.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 130.  Miasto Twardogóra Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, dz. nr 291/5; 294  rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  38755/19  31.10.2019  II-122/2029  30.11.2019r.  
 131.  Jolanta Krupińska i Tomasz Napierała Kruszowice, gm. Bierutów, dz. nr 63/1   budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  38766/19  31.10.2019     25.11.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 132.

Jakub Dłubakowski, Filip Dłubakowski

 

 Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 276/8 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  39426/19  06.11.2019      26.11.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 133.  Iwona Imiołek  Zbytowa, gm. Bierutów,dz. nr 257/1 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  39440/19   06.11.2019      30.12.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 134.  Tomasz Babij

 Sądrożyce, gm. Twardogóra,               dz. nr 80/5

budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  39820/19  08.11.2019     28.11.2019r. -  brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 135.

Tauron Dystrybucja S.A 31-035 Kraków                ul. Podgórska 25A

 

 Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 465/5; 465/6; 465/7; 465/8; 465/9; 465/1  AM-3 budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1 kV  39825/19  08.11.2019      08.01.2020r.-w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 136.  Tauron Dystrybucja S.A 31-035 Kraków                ul. Podgórska 25A Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr  361/4; 361/5; 361/6; 361/7; 361/8; 361/2; 164 - AM-2 budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1 kV  39826/19  08.11.2019      08.01.2020r. --w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 137. Izabela i Marcin Bielańscy Boguszyce, gm. Oleśnica, dz. nr 351/3  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 40081/19 12.11.2019     28.11.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 138. Tauron Dystrybucja S.A 31-035 Kraków                ul. Podgórska 25A  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 329/2;329/3; 329/4; 329/5; 329/6; 329/7; 329/9; 329/10; 329/11; 329/12; 329/13; 329/8  AM-2 budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1 kV  40749/19  15.11.2019     4.03.2020r. -  w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 139.  Jan Kurzawa  Jenkowice, gm. Oleśnica, dz. nr 99/5  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  41205/19  19.11.2019     03.01.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 140. Justyna Urbańska Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 421/7  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 41682/19 21.11.2019      22.01.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 141.  Gmina Dobroszyce  Nowica, gm. Dobroszyce, dz. nr 32/1; 86; 100/2; 20/2  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  41864/19  22.11.2019     30.12.2019r. -  -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 142. Jakub Dłubakowski  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 276/6 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  41869/19  22.11.2019.     13.12.2019r.-  brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 143.  OneFone S.A ul. Słomińskiego 6,              50-304 Wrocław Olesnica, ul. Kresowa, Wschodnia, Wileńska Poprzeczna, Lotnicza, Armii Krajowej, Reymonta, Limanowskiego, Wesoła, Krzywa, Tołstoja, Żwirki i Wigury, Kwiatowa, Przyjaźni, Szybowcowa, balonowa, Spadochronowa; działki nr: 27 AM-26; 2/1, 2/2, 2/3, 105, 106/3, 195/3 195/7 223/11, 223/12, 223/16, 254/4, 288, 301 AM-30; 3/5, 3/34, 4/26, 4/31, 4/59, 42, 53, 69, 84 AM-31; 2/3 AM-32;17, 28, 45, 98, 104, 111, 143, 158, 155/7 AM-35; 29 AM-26; 17, 28, 43, 188 AM-30; 5 AM-25 47 AM-35;  budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej 41836/19 22.11.2019      04.02.2020r. - w terminie 21 dni nie wnisiono sprzeciwu
 144.  Paweł Onyśko  Oleśnica, obręb Lucień, dz. nr 183 AM-94  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  42077/19  25.11.2019      13.12.29019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 145.  Paweł Onyśko  Oleśnica, obręb Lucień, dz. nr 183 AM-94  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 42078/19 25.11.2019r.      13.12.29019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 
 146..

Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

 

Spalice, gm. Oleśnica, dz. nr 204/8; 204/27; 204/38; 204/39; 208/9; 371 - AM-2 budowa sieci kablowen nn z zestawami złączowo-pomiarowymi 42036/19 25.11.2019    

 16.12.2019r.-w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu

 

 147. Halina Krawczyk Bogusławice, gm. Oleśnica, dz. nr 187; 179;82/1 budow sieci wodociagowej 42038/19 25.11.2019     13.12.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 148. Kinga Gąska Bogusławice, gm. Olesnica, dz. nr 217  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 43067/19 29.11.2019     19.12.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 149.  Patryk Dłubakowski  Dabrowa, gm. Olesnica, dz. nr 422; 225  budowa sieci gazowej wraz z przyłaczami  43487/19  03.12.2019      20.01.2020r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 150.  Polska Spółka Gazownictwa p. z o. o ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  Oleśnica, obreb Rataje, ul. Stamma, dz. nr 98; 109; 88; 61; 71  budowa sieci gazowej wraz z przyłaczem  43491/19  03.12.2019       20.01.2020r. -w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 151.  Danuta Szczepaniak  Oleśnica, obreb Lucień, dz. nr 64 AM-92  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  43478/19  03.12.2019      20.12.2019r. -- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 152. Łukasz Karwat  Smolna, gm. Oleśnica, dz. nr 173/11  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  44067/19  05.12.2019      20.12.2019r. -brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 153.

G.EN.GAZ Energia Sp. z o. o ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgórne

Dąbrowa, gm. Twardogóra, dz. nr 219/2; 17; 14; 18; 16/1; 16/2 budowa sieci gazowej Sredniego cisnienia PE DN 63 44267/19 06.12.2019     27.12.2019r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 154.

 OneFone S.A ul. Słomińskiego 6,              50-304 Wrocław

Oleśnica Rataje, dz. nr: 27/2 AM-34;           49, 132 AM-49;       28/2, 25/1, 28/1 AM-50;                      66 AM-45;               195, 234, 153, 196, 81/3, 1, 261, 251, 216/1, 37/1, 112/4, 216/2, 111, 128 AM-49;                      4, 21/2 AM-50;      94/1, 96/1, 240, 95/1, 237, 239, 97/1, 98/1, 99/1, 241, 229/2, 238, 155, 210,192, 187/1, 172, 68, 161, 124, 115/2, 128, 39, 47, 84/2, 244 AM-59

 budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej  44684/19  10.12.2019      14.01.2020r.-  w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 155.  PPFI Sp. z o.o ul. Ciechocińska 100A, 60-473 Poznań Twardogóra -dz. nr 62, 52, 31, 34, 29, 28 AM-24   budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV,  44929/19  11.12.2019      27.01.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 156.  HE2 Enterprises                     Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa Cieśle, gm. Oleśnica, dz. nr 238/2; 234/10; 531; 174/3; 57/29; 57/38  budow sieci wodociagowej  45941/19  17.12.2019      06.02.2020r. - w terminie 21 dni nie wniesiono sprzeciwu
 157. Dawid Buczek  Boguszyce, gm. Oleśnica, dz. nr 267/1; 280/6  budow sieci wodociagowej  46158/19  18.12.2019      02.01.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 158.  Jakub Woźnica Nieciszów, gm. Olesnica, dz. nr 303/4  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  46916/19  23.12.2019      10.01.2020r.- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 159.  Justyna Sieradzka  Oleśnica, obręb Wądoły, dz. nr 55 AM-71  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  47094/19 24.12.2019      10.12.2019r. - wycofano zgłoszenie
 160.  Justyna Sieradzka   Oleśnica, obręb Wądoły, dz. nr 55 AM-71  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  47095/19  24.12.2019     10.12.2019r. - wycofano zgłoszenie
161. Arkadiusz Malczyszyn Dobroszyce, dz. nr 188/5  budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 47098/19  24.12.2019     13.01.2020r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
                 

 

 

 


Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2020-05-26 12:05:54 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2019-01-15 09:06:29
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 1705

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Nast?pna strona