Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

23
VI
24
VI
25
VI
26
VI
27
VI
28
VI
29
VI
30
VI
01
VII
02
VII
03
VII
04
VII
05
VII
06
VII
07
VII
08
VII
09
VII
10
VII
11
VII
12
VII
13
VII
14
VII
15
VII
16
VII
17
VII
18
VII
19
VII
20
VII
21
VII
22
VII
23
VII

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 731
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 122
Unikalne wizyty dzisiaj: 14
Stronę wyświetlono łącznie: 7588

Uchwały Rady - Grudzień 2010


Lista załączników:

Nr I/1/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/2/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/3/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/4/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/5/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty, Wicestarosty oraz Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/6/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/7/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/8/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Nr II/9/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr II/10/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr II/11/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2011.

Nr II/12/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015

Nr II/13/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2010 r.

Nr II/14/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 15.01.1999 r. w sprawie diet radnych.

Nr II/15/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 r.

Nr II/16/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2011 – 2030.

Nr II/17/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
Uchwała Budżetowa na rok 2011.

Nr II/18/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/212/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21.12.2009 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2010.

Nr II/19/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2011.

Nr II/20/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii zintegrowanych działań rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych powiatu oleśnickiego w latach 2011 – 2017”.

Nr II/21/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Oleśnickiego.

Nr II/22/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu.

Nr II/23/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2011.

Opinia RIO o projekcie budżetu powiatu na 2011 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00

Opinia RIO wieloletnia prognoza finansowa Powiatu OleśnickiegoDodany: 2010-12-22 17:25:00

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2015-01-05 13:14:54 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 15:47:48
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3900

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10