Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

23
VI
24
VI
25
VI
26
VI
27
VI
28
VI
29
VI
30
VI
01
VII
02
VII
03
VII
04
VII
05
VII
06
VII
07
VII
08
VII
09
VII
10
VII
11
VII
12
VII
13
VII
14
VII
15
VII
16
VII
17
VII
18
VII
19
VII
20
VII
21
VII
22
VII
23
VII

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 778
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 130
Unikalne wizyty dzisiaj: 12
Stronę wyświetlono łącznie: 7601

Uchwały Rady - Marzec 2011


Strona główna - Katalog Uchwał Rady rok 2011


Lista załączników:

Nr IV/28/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie wstąpienia Jana Smorawskiego na miejsce radnej Barbary Marii Witkowskiej.

Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Oleśnickiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.12.2010 r.w sprawie ustalenia składów Osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr IV/31/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr IV/32/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2011 – 2030.

Nr IV/33/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2011 r.

Nr IV/34/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr IV/35/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr IV/36/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr IV/37/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr IV/38/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zmiany uchwały nr II/22/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.12.2010 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu.

Nr IV/39/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Nr IV/40/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie sprawozdań komisji Rady Powiatu z działalności za 2010 r.

Nr IV/41/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy.

Nr IV/42/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zmiany uchwały nr II/19/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.12.2010 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2011.

Nr IV/43/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim w przedmiocie przyjęcia zadań publicznych w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-14 12:47:43 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-08 19:14:23
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3802

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Nast?pna strona