Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2016

Uchwały Zarządu - rok 2016


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr 1/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-20 12:56:50
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2016 rok

Uchwała nr 2/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-20 12:58:29
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej jednostek Powiatu Oleśnickiego na 2016 rok

Uchwała nr 3/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-20 12:59:22
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Uchwała nr 4/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-20 13:00:24
w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych , inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała nr 5/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-20 13:01:24
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2016 i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2016

Uchwała nr 6/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-20 13:02:26
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2016.

Uchwała nr 7/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-20 13:03:10
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała nr 8/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-20 13:04:19
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Miłowicach

Uchwała nr 9/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-21 10:52:24
w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 10/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-21 10:53:21
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 11/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-21 10:54:07
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie na terenie Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr 12/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-21 10:59:54
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała nr 13/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-21 13:12:37
w sprawie zmiany uchwały nr 86/2015 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 lipca 2015 r w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2015

Uchwała nr 14/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-21 13:13:37
w sprawie analizy poniesionych w roku 2015 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 15/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-21 13:14:27
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta w Bierutowie do Programu Erasmus+, Akcja 1.”Mobilność edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ”tytuł projektu: „Staż zagraniczny drogą do europejskich kompetencji zawodowych oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 16/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-21 13:15:30
w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2016

Uchwała nr 17/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-21 13:16:50
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Jemielnej

Uchwała nr 18/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-01-26 09:10:30
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2016r.

Uchwała nr 19/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-02-02 10:37:49
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 20/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-02-02 10:38:55
w sprawie zmiany uchwały nr 16/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2016 r w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2016

Uchwała nr 21/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-02-02 10:39:37
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu do Programu Erasmus+, Akcja 1.”MObilnośc edukacyjna”, typ Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” tytuł projektu : „ Z polskiej wsi do Europy – mobilności zawodowe szansą na sukces w hotelarstwie i gastronomii” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 22/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-02-02 10:40:33
w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała nr 23/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 stycznia 2016 rokuDodany: 2016-02-04 09:53:02
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2016r.

Uchwała nr 24/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 lutego 2016 rokuDodany: 2016-02-11 12:43:40
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki w roku 2015

Uchwała nr 25/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2016 rokuDodany: 2016-02-19 08:59:25
w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie innowacji pedagogicznej pn. „Edukacja Mundurowa” w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie

Uchwała nr 26/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2016 rokuDodany: 2016-02-19 09:00:07
w sprawie udzielenia dotacji i zawarcia umowy z Miastem Oleśnica celem dofinansowania Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 27/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2016 rokuDodany: 2016-02-19 09:00:51
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2016

Uchwała nr 28/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2016 rokuDodany: 2016-02-19 09:01:34
w sprawie upoważnienia Pana Pawła Wolko – Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bierutowie do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 29/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2016 rokuDodany: 2016-02-19 09:02:23
w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w celu przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 30/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2016 rokuDodany: 2016-02-29 13:18:56
w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat boksu garażowego nr 30 wraz z przyległym do boksu pasem gruntu , stanowiącego własność Powiatu Oleśnickiego położonego w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 52 c

Uchwała nr 31/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2016 rokuDodany: 2016-02-29 13:19:34
w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego celem zabezpieczenia pożyczki, zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

Uchwała nr 32/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2016 rokuDodany: 2016-02-29 13:22:46
w sprawie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OLeśnicy projektu w ramach REgionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 , Działanie 9.1 Aktywna integracja , Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Uchwała nr 33/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 marca 2016 rokuDodany: 2016-03-30 09:48:19
w sprawie planu dofinansowania w roku 2016 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat oleśnicki

Uchwała nr 34/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 marca 2016 rokuDodany: 2016-03-30 09:49:23
w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach , stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 18/8 AM – 25 obręb Oleśnica

Uchwała nr 35/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 marca 2016 rokuDodany: 2016-03-30 09:50:49
w sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Miłowicach

Uchwała nr 36/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 marca 2016 rokuDodany: 2016-04-04 08:57:35
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XVI/428/15 z dnia 26 listopada 2015r w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg wojewódzkich

Uchwała nr 37/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 marca 2016 rokuDodany: 2016-04-04 09:09:49
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2016 r

Uchwała nr 38/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 marca 2016 Dodany: 2016-04-20 13:09:48
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego w wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za rok 2015

Uchwała nr 39/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 marca 2016 Dodany: 2016-04-04 09:20:33
w sprawie przedstawienie Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za rok 2015

Uchwała nr 40/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 marca 2016 Dodany: 2016-04-04 09:31:49
w sprawie przeprowadzenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 41/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 marca 2016 Dodany: 2016-04-04 09:32:45
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Jemielnej

Uchwała nr 42/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 marca 2016 Dodany: 2016-04-08 09:51:10
w sprawie wyrażenia zamiaru pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 43/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 marca 2016 Dodany: 2016-04-08 09:53:41
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie do Programu Erasmns+ „ Akcja 2.„Partnerstwa strategiczne", typ Akcji,, Projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk" tytuł projektu: „Zwiększamy swoje szanse na rynku pracy" oraz upoważnienia dyrektora do składania oświadczeń woli w ramach projektu”

Uchwała nr 44/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 kwietnia 2016 Dodany: 2016-04-14 14:18:03
przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 45/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 kwietnia 2016 Dodany: 2016-04-14 14:18:38
określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki , na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2016r

Uchwała nr 46/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2016 Dodany: 2016-04-26 12:50:10
w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad działalnością Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 47/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2016 Dodany: 2016-04-22 11:32:32
w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki , na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2016r

Uchwała nr 48/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2016 Dodany: 2016-04-22 11:33:36
w sprawie wyrażenia zamiaru pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr 49/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 kwietnia 2016 Dodany: 2016-04-29 14:45:29
przyznania stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 50/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 kwietnia 2016 Dodany: 2016-05-04 13:38:41
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok

Uchwała nr 51/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 kwietnia 2016 Dodany: 2016-04-29 14:46:51
w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr 52/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 kwietnia 2016 Dodany: 2016-04-29 14:55:59
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 53/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 maja 2016 Dodany: 2016-05-16 11:14:22
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2015 r

Uchwała nr 54/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 maja 2016 Dodany: 2016-05-16 11:16:56
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Powiatu Oleśnickiego darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Boguszyce na działce nr 240/1.

Uchwała nr 55/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 maja 2016 Dodany: 2016-05-24 09:31:14
w sprawie odwołania dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Sybiraków w Oleśnicy z zajmowanego stanowiska

Uchwała nr 56/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 maja 2016 Dodany: 2016-05-24 09:31:59
w sprawie zaopiniowania projektu „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobroszyce na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”

Uchwała nr 57/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 maja 2016 rDodany: 2016-05-24 09:37:26
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie

Uchwała nr 58/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 czerwca 2016 rDodany: 2016-06-03 11:00:56
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Marii Skłodwskiej - Curie w Oleśnicy

Uchwała nr 59/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 czerwca 2016 rDodany: 2016-06-03 11:02:06
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Uchwała nr 60/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 czerwca 2016 rDodany: 2016-06-03 11:03:17
w sprawie przeprowadzenia III przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Miłowicach

Uchwała nr 61/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 czerwca 2016 rDodany: 2016-06-07 08:49:08
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 62/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 czerwca 2016 rDodany: 2016-06-09 12:29:22
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2016 w zakresie: edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Uchwała nr 63/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 czerwca 2016 rDodany: 2016-06-09 12:31:00
w sprawie ) ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2016 w zakresie : Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami na terenie Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 64/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 czerwca 2016 rDodany: 2016-06-09 12:32:03
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Oleśnica do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 65/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 czerwca 2016 rDodany: 2016-06-28 09:48:28
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 66/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 czerwca 2016 rDodany: 2016-06-28 09:49:13
w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyboru kandydatów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 67/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 czerwca 2016 rDodany: 2016-06-28 09:50:26
w sprawie przeprowadzenia IV przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 68/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 czerwca 2016 rDodany: 2016-07-04 10:55:00
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2016r

Uchwała nr 69/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 czerwca 2016 rDodany: 2016-07-04 12:43:17
w sprawie powołania komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Uchwała nr 70/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 lipca 2016 rDodany: 2016-07-08 09:55:30
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie rozgrywek turniejowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.”

Uchwała nr 71/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 lipca 2016 rDodany: 2016-07-08 09:56:21
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki.

Uchwała nr 72/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 lipca 2016 rDodany: 2016-07-08 09:57:01
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016r i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2016

Uchwała nr 73/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 lipca 2016 rDodany: 2016-07-08 09:57:44
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2016 i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2016

Uchwała nr 74/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 lipca 2016 r.Dodany: 2016-07-18 09:50:29
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Oleśnicy

Uchwała nr 75/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 lipca 2016 r.Dodany: 2016-07-18 09:51:58
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Uchwała nr 76/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lipca 2016 r.Dodany: 2016-07-21 09:21:13
w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Oleśnica, dotyczącego przekazania środków finansowych na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych w Oleśnicy

Uchwała nr 77/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lipca 2016 r.Dodany: 2016-07-21 09:23:38
w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze z zajmowanego stanowiska

Uchwała nr 78/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lipca 2016 r.Dodany: 2016-07-21 09:26:03
w sprawie upoważnienia Pani Danuty Aulich - dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 79/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lipca 2016 r.Dodany: 2016-07-21 09:28:17
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Uchwała nr 80/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lipca 2016 r.Dodany: 2016-07-21 09:31:15
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oleśnicy

Uchwała nr 81/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lipca 2016 r.Dodany: 2016-07-21 09:34:23
w sprawie upoważnienia Pana Jacka Stali - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oleśnicy do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 82/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lipca 2016 r.Dodany: 2016-07-21 09:47:49
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze

Uchwała nr 83/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lipca 2016 r.Dodany: 2016-07-25 14:03:26
w sprawie zmian uchwały budżetowej

Uchwała nr 84/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lipca 2016 r.Dodany: 2016-07-21 10:03:49
w sprawie przeprowadzenia IV przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Miłowicach

Uchwała nr 85/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lipca 2016 r.Dodany: 2016-07-21 10:09:36
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Jemielnej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Uchwała nr 86/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 lipca 2016 r.Dodany: 2016-08-01 10:21:54
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 87/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-08-12 09:34:05
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.”Przywróceni pamięci. Bruno Tschötschel ( 1874-1941) artysta na miarę epoki”

Uchwała nr 88/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-08-12 09:34:48
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 89/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-08-12 09:35:38
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr 90/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-08-12 09:36:52
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Powiatu Oleśnickiego darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Nowica na działce nr 60/1

Uchwała nr 91/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-08-19 13:03:16
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2016 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 92/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-08-19 13:05:36
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2016 r

Uchwała nr 93/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-08-19 13:06:34
w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Uchwała nr 94/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-08-19 13:07:19
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Uchwała nr 95/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-08-26 11:16:12
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 96/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-08-26 11:17:02
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze

Uchwała nr 97/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-08-26 11:17:54
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze

Uchwała nr 98/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-08-26 11:18:48
w sprawie upoważnienia Pana Marka Pawlickiego – dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze do składania oświadczeń woli

Uchwała nr 99/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 sierpnia 2016 rDodany: 2016-08-26 11:19:39
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

Uchwała nr 100/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 sierpnia 2016 rDodany: 2016-09-12 14:31:36
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej , przeznaczonej do sprzedaży , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego , położonej w Bukowiu

Uchwała nr 101/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 września 2016 rDodany: 2016-09-12 14:33:00
w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 102/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 września 2016 Dodany: 2016-09-16 10:20:38
w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata2017 – 2030

Uchwała nr 103/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 września 2016 Dodany: 2016-09-16 10:21:32
w sprawie szczegółowych zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 r

Uchwała nr 104/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 września 2016 Dodany: 2016-09-16 10:22:18
w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 105/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 września 2016 Dodany: 2016-09-16 10:22:59
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 106/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 września 2016 Dodany: 2016-09-16 10:23:52
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości , przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy

Uchwała nr 107/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 września 2016 Dodany: 2016-09-19 11:03:25
w sprawie przeprowadzenia V przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej , stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Miłowicach

Uchwała nr 108/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2016Dodany: 2016-10-03 09:09:49
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2016r

Uchwała nr 109/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2016Dodany: 2016-10-03 09:10:56
w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Twardogóra na lata 2016 – 2020

Uchwała nr 110/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2016Dodany: 2016-10-03 09:12:02
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę rolną działki nr 35 AM – 15, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Bierutowie

Uchwała nr 111/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2016Dodany: 2016-10-03 09:12:55
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę rolną działki nr 56/4 AM – 2, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Jemielnej

Uchwała nr 112/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2016Dodany: 2016-10-03 09:13:33
w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja , Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Uchwała nr 113/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 września 2016Dodany: 2016-10-03 09:14:18
w sprawie powierzenia zadań nauczyciela – doradcy metodycznego Pani Annie Kocik w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Uchwała nr 114/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 13 października 2016Dodany: 2016-10-13 12:29:17
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego przeznaczonych do oddania w użytkowanie Powiatowemu Zespołowi Szpitali w Oleśnicy

Uchwała nr 115/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2016Dodany: 2016-11-04 09:43:54
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2016r

Uchwała nr 116/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2016Dodany: 2016-11-04 09:44:54
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 117/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2016Dodany: 2016-11-04 09:45:48
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sycowie do projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej„ finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER ) z projektem o nazwie „Projekt managerski międzynarodowych wymian młodzieży w Europie„ oraz udzielenia pełnomocnictwo dyrektorowi do składania oświadczeń woli w ramach projektu.

Uchwała nr 118/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2016Dodany: 2016-11-14 11:12:21
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2017 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego.

Uchwała nr 119/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2016Dodany: 2016-11-04 09:48:14
w sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę rolną działki nr 35 AM-15, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Bierutowie

Uchwała nr 120/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2016Dodany: 2016-11-04 09:49:47
w sprawie przeprowadzenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na dzierżawę rolną działki nr 56/4 AM-2, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego położonej w Jemielnej

Uchwała nr 121/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2016Dodany: 2016-11-04 09:50:57
w spawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej

Uchwała nr 122/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 listopada 2016Dodany: 2016-11-16 08:42:12
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2016r

Uchwała nr 123/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2016Dodany: 2016-11-16 08:43:48
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

Uchwała nr 124/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2016Dodany: 2016-11-16 08:45:22
w sprawie ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego na rzecz Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Uchwała nr 125/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2016Dodany: 2016-11-16 08:46:32
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017-2030

Uchwała nr 126/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2016Dodany: 2016-11-16 08:48:44
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2017 r

Uchwała nr 127/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2016Dodany: 2016-11-16 11:15:02
w sprawie przyjęcia treści zaproszenia do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy za rok 2016

Uchwała nr 128/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2016Dodany: 2016-11-29 10:26:45
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2017 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 129/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2016Dodany: 2016-11-29 10:30:24
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 130/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2016Dodany: 2016-11-29 10:31:54
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w obszarze Pomocy Społecznej

Uchwała nr 131/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2016Dodany: 2016-11-29 10:33:06
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2017 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego

Uchwała nr 132/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 grudnia 2016Dodany: 2016-12-05 11:21:05
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 133/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 grudnia 2016Dodany: 2016-12-05 11:22:00
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała nr 134/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 grudnia 2016Dodany: 2016-12-05 11:22:58
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała nr 135/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 grudnia 2016Dodany: 2016-12-05 11:23:39
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy

Uchwała nr 136/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 grudnia 2016Dodany: 2016-12-07 12:22:11
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

Uchwała nr 137/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 grudnia 2016Dodany: 2016-12-05 11:24:19
w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”

Uchwała nr 138/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 grudnia 2016Dodany: 2016-12-05 11:25:03
w spawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w obszarze pomocy społecznej , pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc” oraz „Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego”

Uchwała nr 139/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 grudnia 2016Dodany: 2016-12-05 11:25:52
w sprawie wyrażenia woli udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego celem posadowienia sieci światłowodowej

Uchwała nr 140/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 grudnia 2016Dodany: 2016-12-05 11:26:51
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy umowy dzierżawy pomieszczeń mieszczących się w budynku szpitala w Sycowie przy ul. Oleśnickiej 25

Uchwała nr 141/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 grudnia 2016Dodany: 2016-12-08 15:01:07
w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr 142/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 grudnia 2016Dodany: 2016-12-08 15:02:12
w sprawie przekazania dotacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr 143/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 grudnia 2016Dodany: 2016-12-08 15:03:05
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej w formie zasiłków pieniężnych dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest powiat oleśnicki

Uchwała nr 144/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 grudnia 2016Dodany: 2016-12-21 14:17:07
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2016r.

Uchwała nr 145/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 grudnia 2016Dodany: 2016-12-21 14:17:52
w sprawie zmiany uchwały nr 47/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki, na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2016

Uchwała 146/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z 29 grudnia 2016 r.Dodany: 2016-12-29 15:04:38
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w roku 2017 w obszarze pomocy społecznej, pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu oleśnickiego o liczbie 32 miejsc" oraz "Prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego".

Uchwała 147/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z 29 grudnia 2016 r.Dodany: 2017-01-04 08:41:23
w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Oleśnickim oraz jego jednostkach budżetowych

Uchwała 148/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z 29 grudnia 2016 r.Dodany: 2017-01-04 08:43:04
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok

Uchwała 149/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z 29 grudnia 2016 r.Dodany: 2017-01-04 08:44:13
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

Uchwała 150/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z 29 grudnia 2016 r.Dodany: 2017-01-04 08:45:25
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Dobroszyce do kategorii drogi gminnej

Uchwała 151/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z 29 grudnia 2016 r.Dodany: 2017-01-04 08:46:10
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała 152/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z 29 grudnia 2016 r.Dodany: 2017-01-04 08:47:00
w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej pn. „Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego”

Uchwała 153/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z 29 grudnia 2016 r.Dodany: 2017-01-12 12:44:02
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę środków trwałych


Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2017-01-12 12:44:02
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2017-01-05 10:27:02
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 4708