Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Oferta Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego


Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, iż dnia 11 lutego 2015 r. wpłynęła oferta Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie, z siedzibą 36/23, o powierzenie zadania publicznego pn."Przywróceni pamięci. Joseph Franzkowski – wybitny kronikarz ziemi sycowskiej", w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) Uznając celowość realizacji powyższego zadnia zgodnie z art. 19 a w/w ustawy Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy ; 2) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy ul. Słowackiego 10 56-400 Oleśnica tel. 71 314 01 75 e-mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl

Lista załączników:

Oferta Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert Dodany: 2015-02-12 15:15:31

Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2015-02-12 15:16:43 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2015-02-12 14:55:55
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 2979

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

Nast?pna strona