Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Oferta: Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Oleśnica złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego


Z dnia 2013/4/4
Ważne od 2013/4/4

Oferta: Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Oleśnica złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. " Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej"

Szanowni Państwo,

Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, iż dnia 25 marca 2013 r. wpłynęła oferta Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Oleśnica o wsparcie zadania publicznego na organizację " Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej", w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19a ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Zgodnie z art. 19a ust. 3 w/w ustawy Zarząd Powiatu Oleśnickiego zobowiązany jest do zamieszczenia oferty na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy ;

2) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

ul. Słowackiego 10

56-400 Oleśnica

tel. 71 314 01 75

e-mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl

 


Lista załączników:

OfertaDodany: 2013-08-22 20:34:46

Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2013-08-22 20:34:46 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marta Balicka Data utworzenia: 2013-08-22 20:32:26
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 3245

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

Nast?pna strona