Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Nowy projekt programu współpracy powiatu oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015


Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z przyjęciem nowego programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Przed przyjęciem programu współpracy przez Radę Powiatu Oleśnickiego, przedkładamy do konsultacji jego projekt z dnia 05.12.2014 r., aby móc uwzględnić Państwa uwagi i opinie. Opinie i wnioski można składać do 12 grudnia 2014r., za pośrednictwem poczty elektronicznej: oswiata@powiat-olesnicki.pl, drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, z dopiskiem: konsultacje społeczne – „Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.”

Lista załączników:

Nowy projekt programu współpracy powiatu oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015Dodany: 2014-12-05 12:19:44
Nowy projekt programu współpracy powiatu oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2014-12-05 12:22:50 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2014-12-05 11:58:21
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 3154

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

Nast?pna strona